Przejdź do treści

O NIK

Kierownictwo NIK oddaje hołd przed znakiem Polski Walczącej na murach budynku NIK

NIK upamiętniła powstańców warszawskich Zawiera wideo

01 sierpnia 2017 07:30

Znicze zapłonęły pod symbolami Polski Walczącej, znajdującymi się na murach siedziby NIK przy ul. Filtrowej. Jak co roku prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski razem z kierownictwem Izby oddali w ten sposób hołd bohaterom Warszawy. Symbole Polski Walczącej na budynku NIK to jedne z nielicznych w stolicy, które od okupacji przetrwały do dziś.

więcej treści z artykułu: NIK upamiętniła powstańców warszawskich

Napis KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY, w tle plany budowlane i dzwig

Wnioski NIK uwzględnione w kodeksie urbanistyczno-budowlanym

28 lipca 2017 09:00

Nowa redakcja kodeksu urbanistyczno-budowlanego – kompleksowej regulacji, która ma przywrócić i utrwalić ład przestrzenny w Polsce – jest odpowiedzią na wnioski zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zasadnicze postulaty NIK znalazły odzwierciedlenie w projektowanych przepisach.

więcej treści z artykułu: Wnioski NIK uwzględnione w kodeksie urbanistyczno-budowlanym

Okładka analizy wykonania budżetu państwa, w tle Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na mównicy sejmowej

Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

19 lipca 2017 10:52

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2016. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2016 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu państwa w 2016 roku

Delegacja parlamentu Ukrainy w NIK

Delegacja parlamentu Ukrainy w NIK Zawiera galerię zdjęć

17 lipca 2017 11:00

Na zaproszenie prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego trzydniową wizytę w Najwyższej Izbie Kontroli składają deputowani Rady Najwyższej Ukrainy. Podczas warsztatów i seminariów parlamentarzyści zapoznają się z miejscem NIK w polskim systemie konstytucyjnym, organizacją i zasadami działania instytucji oraz metodologią kontroli. Deputowani złożą wizytę także w polskim parlamencie, gdzie spotkają się z wicemarszałkiem Senatu, Adamem Bielanem, przewodniczącym, Wojciechem Szaramą, i członkami sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. Delegacja odwiedzi również prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i spotka się z jego wiceszefem, ministrem Dariuszem Gwizdałą.

więcej treści z artykułu: Delegacja parlamentu Ukrainy w NIK

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, Seyit Ahmet BAŞ, prezes Tureckiego Trybunału Obrachunkowego oraz Miloslav Kala, prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Czeskiej w tle flagi Polski, Turcji i Czech

„Krakowska Deklaracja Partnerstwa” podpisana – EUROSAI razem

14 lipca 2017 11:40

Najwyższa Izba Kontroli podpisała razem z Najwyższym Urzędem Kontroli Republiki Czeskiej oraz Tureckim Trybunałem Obrachunkowym deklarację o partnerstwie i bliskiej współpracy. Te trzy najwyższe organy kontroli stoją obecnie na czele EUROSAI – Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

więcej treści z artykułu: „Krakowska Deklaracja Partnerstwa” podpisana – EUROSAI razem

Logo EUROSAI, NOK Turcji, Polski i Czechy w tle mapa Europy

Historyczne spotkanie prezydium Zarządu EUROSAI w Polsce

12 lipca 2017 08:00

W Krakowie, z inicjatywy NIK, na trzydniowych obradach spotyka się prezydium Zarządu EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli), które tworzy: przewodniczący Seyit Ahmet BAŞ (prezes Trybunału Obrachunkowego Turcji), wiceprzewodniczący Krzysztof Kwiatkowski (prezes Najwyższej Izby Kontroli) oraz wiceprzewodniczący Miloslav Kala (prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech). Spotkanie jest pierwszym po majowym Kongresie EUROSAI, na którym 50 europejskich organów kontroli przejęło nowy Plan Strategiczny tej Organizacji na lata 2017–2023. Prezydium tworzy Zespół Koordynujący do realizacji Planu Strategicznego. Spotkanie w Krakowie służy przyjęciu szczegółów jego realizacji wraz z harmonogramem.

więcej treści z artykułu: Historyczne spotkanie prezydium Zarządu EUROSAI w Polsce

Młoda kobieta posługująca się językiem migowym, obok symbol osób niesłyszących i tłumacza migowego

NIK pozytywnie o zmianach w ustawie o języku migowym

07 lipca 2017 08:00

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała zmiany planowane w ustawie o języku migowym. Z prośbą o ocenę projektu zwróciła się do NIK Komisja Ustawodawcza Senatu RP. Prace nad udoskonaleniem przepisów zainspirowane zostały wnioskami de lege ferenda opracowanymi przez NIK po kontroli przeprowadzonej w sześćdziesięciu instytucjach publicznych, z którymi obywatele kontaktują się najczęściej.

więcej treści z artykułu: NIK pozytywnie o zmianach w ustawie o języku migowym

Logo i flaga NATO, poniżej zdjęcie ze spotkania przedstawicieli NOK z IBAN

NIK na obradach w Kwaterze Głównej NATO

06 lipca 2017 09:00

Przedstawiciele najwyższych organów kontroli państw członkowskich NATO zapoznali się z rocznym raportem z działalności Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN). Obrady odbywały się w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Jednym z najważniejszych omawianych zagadnień była m.in. kontrola wykonania zadań. W 2019 roku, corocznemu spotkaniu organów kontroli w NATO, będzie przewodniczyła polska NIK.

więcej treści z artykułu: NIK na obradach w Kwaterze Głównej NATO

Kolaż: Flaga NATO, Logo i siedziba Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

28 czerwca 2017 14:27

NIK przejmuje rolę audytora Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Ten związek taktyczny NATO zrzesza obecnie 25 krajów (Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania). Ma on kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego państwa, a także całego regionu, umiejscawiając konkretne siły Sojuszu w tej części Europy.

więcej treści z artykułu: NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

Flaga Słowacji i Polski

Grupa Wyszehradzka razem

21 czerwca 2017 14:20

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Karolem Mitrikiem, szefem Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej, by omówić współpracę obu instytucji. Polacy i Słowacy regularnie prowadzą wspólne kontrole. Prezesi rozmawiali też o przygotowaniach do zbliżającej się konferencji szefów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej, tzw. Grupy V4 + 2, w ramach której na prośbę Słowacji (która obecnie przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej organów kontroli) polska NIK zaprezentuje na specjalnym posiedzeniu "System zarządzania jakością" wdrożony w Izbie.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka razem

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052