Przejdź do treści

O NIK

Spotkanie członka ETO z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt

Spotkanie ETO z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt

07 czerwca 2017 14:00

W ramach współpracy Najwyższej Izby Kontroli i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, członek ETO Janusz Wojciechowski spotkał się z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt, powołaną przez Prezesa NIK. Działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt pokrywają się z zamierzeniami, jakie zostały przyjęte przez ETO w planie pracy na 2017 r. Po raz pierwszy w 40-letniej historii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podjęta zostanie kontrola ściśle dotycząca ochrony zwierząt.

więcej treści z artykułu: Spotkanie ETO z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt

Logo CERN i NIK w tle zdjęcie akceleratora cząstek

NIK kontynuuje audyt w CERN Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

01 czerwca 2017 09:00

Kończy się czwarty rok audytu finansowego prowadzonego przez NIK w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Przedstawiciele obu instytucji spotkali się w Warszawie, by omówić szczegóły związane z przygotowywanym raportem. – Wysoko oceniam współpracę z polskimi kontrolerami, która od lat pozostaje konstruktywna i merytoryczna – mówi Ossi Malmberg, Przewodniczący Komitetu Finansowego CERN.

więcej treści z artykułu: NIK kontynuuje audyt w CERN

Logo Kongresu EUROSAI w Istambule

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

29 maja 2017 08:00

Kongres EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) to odbywające się raz na trzy lata zgromadzenie szefów 50 izb kontroli, urzędów oraz trybunałów obrachunkowych (odpowiedników polskiej NIK) z całej Europy oraz Izraela, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Turcji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Logo Ósmego Kongresu EUROSAI, poniżej zdjęcie z kongresu

NIK na Kongresie EUROSAI

22 maja 2017 13:36

Ponad 50 delegacji bierze udział w rozpoczętym właśnie, jubileuszowym X Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI. W trakcie obrad w Stambule delegaci omawiają i przygotowują się do zatwierdzenia m.in. nowego planu strategicznego Organizacji. Polska NIK jest europejskim liderem w przeprowadzaniu tzw. międzynarodowych kontroli równoległych, w których często uczestniczy kilkanaście organów kontroli, jak np. kontrola jakości powietrza, której NIK jest współkoordynatorem dla 15 najwyższych organów kontroli. Kongres wybierze także nowe władze EUROSAI i audytora wewnętrznego.

więcej treści z artykułu: NIK na Kongresie EUROSAI

Pies za kratami

Dobre i złe praktyki w obszarze zapobiegania bezdomności zwierząt [konferencja] Zawiera galerię zdjęć

22 maja 2017 10:00

Nie uda się rozwiązać problemu bezdomności zwierząt, poprzestając na wyłapywaniu zwierząt bezdomnych i prowadzeniu schronisk. Obok tego konieczne są kompleksowe i wielokierunkowe działania, dotyczące m.in. znakowania i rejestrowania psów i kotów, upowszechniania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt oraz edukacji społeczeństwa – takie wnioski płyną ze wspólnej konferencji MSWiA, Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz NIK.

więcej treści z artykułu: Dobre i złe praktyki w obszarze zapobiegania bezdomności zwierząt [konferencja]

Nowi członkowie Kolegium NIK

Nowi członkowie Kolegium NIK Zawiera galerię zdjęć

15 maja 2017 14:10

Na uroczystości w dniu 15 maja, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał na trzyletnią kadencję czterech nowych członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego, ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego, dr. hab. Jana Majchrowskiego i dr. Józefa Płoskonkę – radcę Prezesa NIK.

więcej treści z artykułu: Nowi członkowie Kolegium NIK

Tablica z napisem Konferencja Włączenie Cyfrowe Dostępne E-Usługi

NIK wspiera ideę dostępności cyfrowej. I daje przykład

10 maja 2017 09:30

Najwyższa Izba Kontroli została dobrze oceniona w Raporcie Dostępności 2017. Na konferencji „Włączenie Cyfrowe. Dostępne e-Usługi” - podczas której zaprezentowane zostały wyniki raportu - prezes Krzysztof Kwiatkowski zadeklarował, że NIK będzie konsekwentnie wspierać pozarządowe inicjatywy na rzecz włączenia cyfrowego osób o specjalnych potrzebach i systematycznie sprawdzać, czy podmioty publiczne spełniają pod tym względem wszystkie swoje obowiązki.

więcej treści z artykułu: NIK wspiera ideę dostępności cyfrowej. I daje przykład

Logo NIK i inicjatywy Global Compact w tle widok na miasto pokryte smogiem

Debata w NIK o jakości powietrza w miastach Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

02 maja 2017 08:15

Najwyższa Izby Kontroli oraz Global Compact Poland zorganizowały debatę poświęconą jakości powietrza w miastach. Konferencja „Zrównoważone Miasta i Zrównoważona Energia” przyciągnęła szerokie grono wysokich rangą przedstawicieli rządu, samorządowców, przedsiębiorców, ekspertów ze świata nauki oraz społeczników.

więcej treści z artykułu: Debata w NIK o jakości powietrza w miastach

Dłoń nabierająca wodę do szklanki z kuchennego kranu

NIK o jakości i cenie wody Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

23 kwietnia 2017 10:00

NIK sprawdzi, czy woda, która dociera do naszych kranów, jest bezpieczna, i czy jej cena jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Kontrolę poprzedziła debata ekspertów. Płynące z niej wnioski zostaną włączone do programu ogólnopolskiego badania systemu zaopatrywania ludności w wodę.

więcej treści z artykułu: NIK o jakości i cenie wody

Statuetka Nagrody „Przyjaciela Zwierząt” obok zdjęcia z gali wręczenia nagrody

Nagroda „Przyjaciela Zwierząt” wręczona w NIK Zawiera galerię zdjęć

20 kwietnia 2017 08:00

Podczas uroczystej gali w Najwyższej Izbie Kontroli prezes Krzysztof Kwiatkowski wręczył statuetkę „Przyjaciela Zwierząt” Annie Studzińskiej, wieloletniej szefowej kieleckiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wśród zebranych gości był m.in. polski przedstawiciel Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski oraz Poseł Krzysztof Czabański (członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt). Przybyli także licznie działacze społeczni i dyrektorzy schronisk.

więcej treści z artykułu: Nagroda „Przyjaciela Zwierząt” wręczona w NIK

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052