Przejdź do treści

Obrona narodowa

Załadunek samolotu wojskowego

NIK o wsparciu sił NATO w trakcie ćwiczeń na terytorium RP

13 czerwca 2016 08:30

Polska dobrze wywiązywała się z roli państwa-gospodarza w trakcie badanych ćwiczeń wojsk sojuszniczych, a Minister Obrony Narodowej zapewnił odpowiednie warunki do ich realizacji w ramach systemu Host Nation Support (HNS). W związku z rosnącą obecnością wojsk NATO w naszym kraju, NIK dostrzega potrzebę doskonalenia systemu HNS. Konieczne jest uregulowanie zakresu pomocy cywilnej i wojskowej udzielanej przez Polskę i zagwarantowanie Ministrowi narzędzi prawnych do koordynowania HNS w czasie pokoju i kryzysu wynikających z umów międzynarodowych. Należy także rozszerzyć kompetencje Pełnomocnika ds. HNS do sprawowanie tej funkcji. Istotnym problemem jest także rozliczanie udzielonego wsparcia wojskom sojuszniczym – jak ustaliła NIK na koniec 2015 r. zaległe należności z tego tytułu wyniosły ogółem ponad 30 mln zł.

więcej treści z artykułu: NIK o wsparciu sił NATO w trakcie ćwiczeń na terytorium RP

NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

30 czerwca 2015 05:40

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione. Nie podjęto dotąd spójnych i systemowych działań w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Aktywność państwa paraliżował przede wszystkim brak jednego ośrodka decyzyjnego, koordynującego działania innych instytucji publicznych oraz bierne oczekiwanie na rozwiązania, które w tym obszarze ma zaproponować Unia Europejska.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

NIK o projektach Polskiego Holdingu Obronnego

NIK o projektach Polskiego Holdingu Obronnego

26 listopada 2014 06:29

Projekty badawcze realizowane przez Polski Holding Obronny mają szansę przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. NIK stwierdziła jednak, że część projektów Holdingu, które uzyskały wsparcie z Ministerstwa Skarbu Państwa, nie miało rekomendacji ze strony MON, co zmniejsza ich szansę na wykorzystanie przez armię. Holding wydawał też pieniądze ze wsparcia niezgodnie z ich przeznaczeniem np. na odprawy dla pracowników albo na uregulowanie podatków.

więcej treści z artykułu: NIK o projektach Polskiego Holdingu Obronnego

NIK sprawdzi kontrolę zarządczą w NATO

NIK sprawdzi, jak kontrolowane jest NATO Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

02 września 2014 06:30

NIK będzie koordynowała przegląd partnerski Międzynarodowej Rady Audytorów NATO – IBAN (ang. International Board of Auditors for NATO) – instytucji odpowiedzialnej za kontrolowanie NATO. NIK zbada IBAN wspólnie z Trybunałem Obrachunkowym Hiszpanii. Porozumienie w tej sprawie podpisali Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz przewodniczący IBAN Charilaos Charisis w obecności wiceministra obrony narodowej Czesława Mroczka. NIK poinformowała, że dotychczasowe inwestycje NATO w Polsce, realizowane przez MON, zostały ocenione pozytywnie.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi, jak kontrolowane jest NATO

NIK o realizacji zobowiązań offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

NIK o zobowiązaniach offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

03 października 2012 06:40

Zobowiązania offsetowe związane z dostawą Rosomaków zostaną prawdopodobnie wykonane, choć ich realizacja przebiega z trudnościami. To skutek błędów, jakie po stronie polskiej popełnili zarówno przedsiębiorcy, jak i administracja rządowa. Choć do czasu zakończenia umów pozostał niespełna rok, Patria nie spieszy się z realizacją zobowiązań o wartości blisko 170 mln euro. Szczególnie bolesny dla polskiej strony jest fakt, że Wojskowe Zakłady Mechaniczne nie zagwarantowały sobie licencji na dalszą produkcję Rosomaków.

więcej treści z artykułu: NIK o zobowiązaniach offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

NIK o żandarmerii

NIK o żandarmerii Zawiera wideo

09 maja 2012 07:05

Profesjonalizacja polskiej armii wymaga od Żandarmerii Wojskowej dostosowania się do nowego rodzaju zagrożeń. Konieczne jest rozbudowanie i wzmocnienie pionu dochodzeniowo-śledczego oraz rozszerzenie współpracy z Policją, prokuraturą i innymi służbami. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed ŻW jest uzupełnienie braków w wyposażeniu i uzbrojeniu.

więcej treści z artykułu: NIK o żandarmerii

NIK o profesjonalizacji armii

NIK o profesjonalizacji armii

28 marca 2012 07:00

NIK pozytywnie oceniła proces profesjonalizacji polskiej armii. Co prawda pod koniec 2010 roku występowały niedobory kadrowe, jednak już w 2011 r. uzupełniono braki i wypełniono normy etatowe. Podstawy do zbudowania nowoczesnej armii zostały stworzone. Teraz przed wojskiem kolejne wyzwania: szkolenie żołnierzy, wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt oraz poprawa funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

więcej treści z artykułu: NIK o profesjonalizacji armii

Realizacja wybranych inwestycji w ramach „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”

NIK o inwestycjach w MON

28 grudnia 2011 08:30

Wieloletnie opóźnienia, nieskuteczny nadzór nad wykonawcami, zaniedbania w procesie przygotowawczym – tak można podsumować realizację czterech spośród sześciu istotnych projektów „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”. NIK wykazała, że w każdym z nich poważnie przekroczono planowane koszty, w skrajnym przypadku nawet je podwajając.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach w MON

Hałas w Krzesinach nie zmaleje

Hałas w Krzesinach nie zmaleje Zawiera wideo

07 listopada 2011 15:51

- Chociaż wojsko próbuje minimalizować hałas wokół lotniska poprzez odpowiedni harmonogram lotów, to działania te mają ograniczoną skuteczność. W dodatku szkolenia pilotów będą się intensyfikować, więc lotów będzie więcej - o problemach wynikających z umieszczenia bazy dla samolotów wielozadaniowych F-16 w pobliżu Poznania opowiada koordynator kontroli NIK, Sławomir Marciniak.

więcej treści z artykułu: Hałas w Krzesinach nie zmaleje

NIK o lotnisku w Krzesinach

NIK o lotnisku w Krzesinach

03 listopada 2011 09:04

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia procedurę wyboru lokalizacji oraz samą lokalizację bazy samolotów F-16 na lotnisku Poznań-Krzesiny. W MON, jak i w Dowództwie Sił Powietrznych brakuje dokumentów, które mogłyby potwierdzić przygotowania do wydania decyzji w tej sprawie, w tym przeprowadzenie analizy jej skutków, uwzględniającej nie tylko potrzeby obronne, ale także uwarunkowania prawne, ekonomiczne, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwa ludności itd. NIK zwraca uwagę, na rosnącą liczbę roszczeń o wypłatę odszkodowań lub wykup nieruchomości. Obecnie sięgają one blisko 280 mln złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o lotnisku w Krzesinach

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052