Przejdź do treści

Obrona narodowa

Ciężarówki wojskowe

NIK o gospodarowaniu mieniem w jednostkach wojskowych

08 listopada 2017 06:50

Choć z budżetu państwa przeznacza się na wojsko z roku na rok coraz więcej pieniędzy, to jednak program modernizacji polskiej armii nie przyspiesza. Skontrolowanym jednostkom wojskowym brakowało sprzętu i wyposażenia, znaczna jego część była przestarzała, a wymiana na nowy przebiegała zbyt wolno, co negatywnie wpływało na utrzymanie pełnej zdolności bojowej jednostek wojskowych. NIK alarmuje, że 1/5 wojskowych budynków wymaga poważnych remontów lub wyłączono je z użytkowania, gdyż stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Ponad połowa garnizonów podległych Dowództwu Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych nie posiada czynnych strzelnic umożliwiających żołnierzom przeprowadzenie szkolenia. Izba zwraca także uwagę, że mienie wojskowe nie jest należycie chronione, w konsekwencji zmiany wymaga sposób jego ochrony.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu mieniem w jednostkach wojskowych

Załadunek samolotu wojskowego

NIK o wsparciu sił NATO w trakcie ćwiczeń na terytorium RP

13 czerwca 2016 08:30

Polska dobrze wywiązywała się z roli państwa-gospodarza w trakcie badanych ćwiczeń wojsk sojuszniczych, a Minister Obrony Narodowej zapewnił odpowiednie warunki do ich realizacji w ramach systemu Host Nation Support (HNS). W związku z rosnącą obecnością wojsk NATO w naszym kraju, NIK dostrzega potrzebę doskonalenia systemu HNS. Konieczne jest uregulowanie zakresu pomocy cywilnej i wojskowej udzielanej przez Polskę i zagwarantowanie Ministrowi narzędzi prawnych do koordynowania HNS w czasie pokoju i kryzysu wynikających z umów międzynarodowych. Należy także rozszerzyć kompetencje Pełnomocnika ds. HNS do sprawowanie tej funkcji. Istotnym problemem jest także rozliczanie udzielonego wsparcia wojskom sojuszniczym – jak ustaliła NIK na koniec 2015 r. zaległe należności z tego tytułu wyniosły ogółem ponad 30 mln zł.

więcej treści z artykułu: NIK o wsparciu sił NATO w trakcie ćwiczeń na terytorium RP

NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

30 czerwca 2015 05:40

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione. Nie podjęto dotąd spójnych i systemowych działań w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Aktywność państwa paraliżował przede wszystkim brak jednego ośrodka decyzyjnego, koordynującego działania innych instytucji publicznych oraz bierne oczekiwanie na rozwiązania, które w tym obszarze ma zaproponować Unia Europejska.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

NIK o projektach Polskiego Holdingu Obronnego

NIK o projektach Polskiego Holdingu Obronnego

26 listopada 2014 06:29

Projekty badawcze realizowane przez Polski Holding Obronny mają szansę przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. NIK stwierdziła jednak, że część projektów Holdingu, które uzyskały wsparcie z Ministerstwa Skarbu Państwa, nie miało rekomendacji ze strony MON, co zmniejsza ich szansę na wykorzystanie przez armię. Holding wydawał też pieniądze ze wsparcia niezgodnie z ich przeznaczeniem np. na odprawy dla pracowników albo na uregulowanie podatków.

więcej treści z artykułu: NIK o projektach Polskiego Holdingu Obronnego

NIK sprawdzi kontrolę zarządczą w NATO

NIK sprawdzi, jak kontrolowane jest NATO Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

02 września 2014 06:30

NIK będzie koordynowała przegląd partnerski Międzynarodowej Rady Audytorów NATO – IBAN (ang. International Board of Auditors for NATO) – instytucji odpowiedzialnej za kontrolowanie NATO. NIK zbada IBAN wspólnie z Trybunałem Obrachunkowym Hiszpanii. Porozumienie w tej sprawie podpisali Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz przewodniczący IBAN Charilaos Charisis w obecności wiceministra obrony narodowej Czesława Mroczka. NIK poinformowała, że dotychczasowe inwestycje NATO w Polsce, realizowane przez MON, zostały ocenione pozytywnie.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi, jak kontrolowane jest NATO

NIK o realizacji zobowiązań offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

NIK o zobowiązaniach offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

03 października 2012 06:40

Zobowiązania offsetowe związane z dostawą Rosomaków zostaną prawdopodobnie wykonane, choć ich realizacja przebiega z trudnościami. To skutek błędów, jakie po stronie polskiej popełnili zarówno przedsiębiorcy, jak i administracja rządowa. Choć do czasu zakończenia umów pozostał niespełna rok, Patria nie spieszy się z realizacją zobowiązań o wartości blisko 170 mln euro. Szczególnie bolesny dla polskiej strony jest fakt, że Wojskowe Zakłady Mechaniczne nie zagwarantowały sobie licencji na dalszą produkcję Rosomaków.

więcej treści z artykułu: NIK o zobowiązaniach offsetowych związanych z dostawą Rosomaków

NIK o żandarmerii

NIK o żandarmerii Zawiera wideo

09 maja 2012 07:05

Profesjonalizacja polskiej armii wymaga od Żandarmerii Wojskowej dostosowania się do nowego rodzaju zagrożeń. Konieczne jest rozbudowanie i wzmocnienie pionu dochodzeniowo-śledczego oraz rozszerzenie współpracy z Policją, prokuraturą i innymi służbami. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed ŻW jest uzupełnienie braków w wyposażeniu i uzbrojeniu.

więcej treści z artykułu: NIK o żandarmerii

NIK o profesjonalizacji armii

NIK o profesjonalizacji armii

28 marca 2012 07:00

NIK pozytywnie oceniła proces profesjonalizacji polskiej armii. Co prawda pod koniec 2010 roku występowały niedobory kadrowe, jednak już w 2011 r. uzupełniono braki i wypełniono normy etatowe. Podstawy do zbudowania nowoczesnej armii zostały stworzone. Teraz przed wojskiem kolejne wyzwania: szkolenie żołnierzy, wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt oraz poprawa funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

więcej treści z artykułu: NIK o profesjonalizacji armii

Realizacja wybranych inwestycji w ramach „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”

NIK o inwestycjach w MON

28 grudnia 2011 08:30

Wieloletnie opóźnienia, nieskuteczny nadzór nad wykonawcami, zaniedbania w procesie przygotowawczym – tak można podsumować realizację czterech spośród sześciu istotnych projektów „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”. NIK wykazała, że w każdym z nich poważnie przekroczono planowane koszty, w skrajnym przypadku nawet je podwajając.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach w MON

Hałas w Krzesinach nie zmaleje

Hałas w Krzesinach nie zmaleje Zawiera wideo

07 listopada 2011 15:51

- Chociaż wojsko próbuje minimalizować hałas wokół lotniska poprzez odpowiedni harmonogram lotów, to działania te mają ograniczoną skuteczność. W dodatku szkolenia pilotów będą się intensyfikować, więc lotów będzie więcej - o problemach wynikających z umieszczenia bazy dla samolotów wielozadaniowych F-16 w pobliżu Poznania opowiada koordynator kontroli NIK, Sławomir Marciniak.

więcej treści z artykułu: Hałas w Krzesinach nie zmaleje

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052