Przejdź do treści

Obrona narodowa

NIK o lotnisku w Krzesinach

NIK o lotnisku w Krzesinach

03 listopada 2011 09:04

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia procedurę wyboru lokalizacji oraz samą lokalizację bazy samolotów F-16 na lotnisku Poznań-Krzesiny. W MON, jak i w Dowództwie Sił Powietrznych brakuje dokumentów, które mogłyby potwierdzić przygotowania do wydania decyzji w tej sprawie, w tym przeprowadzenie analizy jej skutków, uwzględniającej nie tylko potrzeby obronne, ale także uwarunkowania prawne, ekonomiczne, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwa ludności itd. NIK zwraca uwagę, na rosnącą liczbę roszczeń o wypłatę odszkodowań lub wykup nieruchomości. Obecnie sięgają one blisko 280 mln złotych.

więcej treści z artykułu: NIK o lotnisku w Krzesinach

NIK o pomocy państwa dla spółek przemysłu obronnego

NIK o pomocy państwa dla spółek przemysłu obronnego

31 sierpnia 2011 16:03

Nie wszystkie spółki przemysłu obronnego potrafiły wykorzystać pomoc z budżetu państwa. Część z nich przeszła restrukturyzację i ma obecnie silną pozycję w branży. Inne nie osiągnęły zamierzonych efektów, a w sytuacji ograniczenia krajowych zamówień dotknął je kryzys. Jedno z kontrolowanych przez NIK przedsiębiorstw jest w stanie upadłości.

więcej treści z artykułu: NIK o pomocy państwa dla spółek przemysłu obronnego

NIK o mieszkaniach dla wojska

NIK o mieszkaniach dla wojska Zawiera wideo

02 marca 2011 08:20

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonywanie przez Wojskową Agencję Mieszkaniową jej głównego zadania. Zdaniem NIK, środki zgromadzone na funduszu rezerwowym, umożliwiały Agencji realizację inwestycji mieszkaniowych w większym stopniu, w szczególności w zakresie kontynuowania inwestycji rozpoczętych.

więcej treści z artykułu: NIK o mieszkaniach dla wojska

NIK o nieruchomościach wojskowych

NIK o nieruchomościach wojskowych

09 sierpnia 2010 09:10

Budynki którymi dysponuje wojsko są w złym stanie technicznym. Niektóre wręcz zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. NIK kontrolując wojskowe nieruchomości wysłała 8 zawiadomień do organów ścigania (w tym 3 do prokuratury) o niegospodarności, łamaniu prawa i niebezpieczeństwie korupcji.

więcej treści z artykułu: NIK o nieruchomościach wojskowych

NIK o Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

17 września 2009 14:22

Wojskowe straże pożarne interweniowały w latach 2007-2008 w ponad 61 tysiącach przypadków. Jednak ich ochroną jest objęta tylko połowa jednostek resortu obrony narodowej, a pozostałym ochronę przeciwpożarową zapewnia Państwowa Straż Pożarna. Co więcej, MON planuje zmniejszyć liczbę wojskowych straży pożarnych. Wojskowi strażacy są także nieodpowiednio wyposażeni - niektórych samochodów ratowniczo - gaśniczych i sprzętu specjalistycznego mają za dużo, podczas gdy wielu rodzajów urządzeń i pojazdów brakuje. Strażaków jest też za mało.

więcej treści z artykułu: NIK o Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

NIK o realizacji zobowiązań offsetowych za zakup F-16

20 sierpnia 2009 13:06

Jedynie co czwarty ze zrealizowanych projektów spełnia oczekiwania, tj przyczynia się do modernizacji polskiej gospodarki i restrukturyzacji konkretnych przedsiębiorstw. Pozostałe dają tylko bieżące korzyści pojedynczym zakładom. Części dotąd nie rozpoczęto. Przyczyną są błędy strony polskiej, zarówno administracji rządowej jak i przedsiębiorców popełnione w trakcie negocjacji.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zobowiązań offsetowych za zakup F-16

NIK o komputerach w wojsku

01 sierpnia 2009 12:43

Żołnierze polskiej armii oraz urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej pracowali na starym sprzęcie komputerowym, podczas gdy nowszy zalegał w wojskowych magazynach. Niewykorzystywanie już zakupionego sprzętu to nie jedyna bolączka armii. Kontrolerzy NIK ujawnili, że wiele jednostek dostało komputery mimo, że ich nie zamawiały, a inne, które złożyły zamówienia oczekują na sprzęt do dzisiaj. Planowanie zakupów sprzętu komputerowego i jego dystrybucja w wojsku, zostały negatywnie ocenione przez NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o komputerach w wojsku

NIK o wojskowych szkołach podoficerskich

06 maja 2009 09:22

Wojskowe szkoły podoficerskie kształcą zbyt mało absolwentów. Poziom nauczania w większości szkół jest niewystarczający w stosunku do potrzeb nowoczesnej armii. Nakłady na wojskowe szkolnictwo są za niskie, a w wielu szkołach wykładowcy posługują się przestarzałym sprzętem dydaktycznym.

więcej treści z artykułu: NIK o wojskowych szkołach podoficerskich

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052