Jednostki organizacyjne i organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie kieruje Prezes PGW WP. Podlegają mu:

  • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;
  • 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, którymi kierują dyrektorzy RZGW;
  • 50 zarządów zlewni, którymi kierują dyrektorzy ZZ;
  • 330 nadzorów wodnych, którymi kierują kierownicy NW.

Źródło: materiały własne NIK.