Kwoty wydatków na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w budżetach gminy
2017 2018 2019 I połowa
Gmina ogółem na dowóz niepełnosprawnych ogółem na dowóz niepełnosprawnych ogółem na dowóz niepełnosprawnych
Pokój 23 014 tys. zł 101,3 tys. zł 20 857,1 tys. zł 119,4 tys. zł 10 511,9 tys. zł 91,5 tys. zł
Wilków 22 223,5 tys. zł 45,9 tys. zł 23 506 tys. zł 40,7 tys. zł 10 907,9 tys. zł 22,5 tys. zł
Laskowice Wielkie 24 712,6 tys. zł 19,7 tys. zł 27 716,5 tys. zł 15,8 tys. zł 12 361,5 tys. zł 7,1 tys. zł
Niemodlin 54 476,5 tys. zł 156,4 tys. zł 62 440,3 tys. zł 154,2 tys. zł 29 283 tys. zł 99,4 tys. zł
Ozimek 61 751,4 tys. zł 256,5 tys. zł 65 990,6 tys. zł 285,2 tys. zł 33 453,2 tys. zł 148,6 tys. zł
Leśnica 27 598,3 tys. zł 35,4 tys. zł 33 259,9 tys. zł 31,6 tys. zł 18 721,4 tys. zł 18,5 tys. zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń kontroli i danych dotyczących wydatków gmin.