Liczba i lokalizacja placówek typu dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2018 r.
województwo według MRPiPS (sprawozdanie MRPiPS-03) według GUS (sprawozdanie PS-03)
dolnośląskie 5 6
kujawsko-pomorskie 0 3
lubelskie 2 1
lubuskie 1 3
łódzkie 1 1
małopolskie 0 4
mazowieckie 5 9
opolskie 0 4
podkarpackie 1 2
podlaskie 0 1
pomorskie 3 2
śląskie 6 11
świętokrzyskie 1 3
warmińsko-mazurskie 3 3
wielkopolskie 0 4
 zachodniopomorskie 3 6

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej i Główny Urząd Statystyczny.