Liczba wniosków złożonych do NCN i zakwalifikowanych do finansowania w ww. konkursach w latach 2011-2018 oraz w 2019 r.
Rok Liczba złożonych wniosków ogółem Liczba projektów zakwalifikowanych dofinansowania po uwzględnieniu odwołań i rezygnacji ogółem
2011 14 869 1 869
2012 9 986 2 491
2013 11 400 2 440
2014 11 681 1 810
2015 9 227 2 048
2016 8 864 2 299
2017 7 879 2 103
2018 7 955 1 794
2019 8 706 1 661

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli.