Średnia wartość towarów wywiezionych w procedurze Tax Free w latach 2017-2019 przypadająca na jednego zarejestrowanego podróżnego (niezależnie od liczby przekroczeń granicy)
odcinek 2017 2018 2019
polsko-rosyjski 5,1 tys. zł 4,4 tys. zł 4,3 tys. zł
polsko-białoruski 3,1 tys. zł 2,9 tys. zł 3,4 tys. zł
polsko-rosyjski 17,4 tys. zł 12,9 tys. zł 12,5 tys. zł

Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych IAS w Białymstoku.