Struktura podmiotów organizujących i realizujących szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór nad Komendantem Głównym Policji oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Komendant Główny Policji ma do dyspozycji Biuro Kadr, Szkolenia Obsługi Prawnej KGP i w jego ramach Wydział Koordynacji Doboru i Szkolenia.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie prowadzi:

 • studia wyższe I i II stopnia,
 • studia podyplomowe,
 • szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych,
 • szkolenie zawodowe podstawowe,
 • doskonalenie zawodowe centralne i lokalne.

Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad:

 • Szkołą Policji w Katowicach, Szkołą Policji w Słupsku - szkolącymi służby prewencyjne;
 • Szkołą Policji w Pile - szkolącą służby kryminalne;
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - szkolącym służby wszystkie służby.
 • Ośrodkiem Szkolenia KWP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Szkoły Policji prowadzą:

 • szkolenia zawodowe podstawowe,
 • szkolenia specjalistyczne,
 • doskonalenie zawodowe centralne i lokalne.

Ośrodek Szkolenia KWP w Łodzi prowadzi:

 • szkolenia zawodowe podstawowe,
 • doskonalenie zawodowe lokalne.

Dodatkowo wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji posiadają komórki ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie materiałów kontrolnych.