Udział wywozu w systemie Tax Free w całkowitym wywozie towarów do Republiki Białorusi, na Ukrainę i do Federacji Rosyjskiej
wywóz ogółem wartość wywozu ogółem wywóz Tax Free
Granica 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
z Rosją 0,8% 0,6% 0,6% 26 381 mln zł 28 830,8 mln zł 26 405,2 mln zł 199,5 mln zł 160,7 mln zł 157,3 mln zł
z Białorusią 19% 19% 14% 5 641 mln zł

6138,5 mln zł

6 124,5 mln zł 1 069,7 mln zł 970 mln zł 844,1 mln zł
z Ukrainą 22% 13% 15% 18 203 mln zł 18 969,3 mln zł 17 641,8 mln zł 3 906 mln zł 2463,2 mln zł 2684,2 mln zł

Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych IAS w Białymstoku (z uwzględnieniem krajowych dokumentów Tax Free).