Wartość towarów wywiezionych w latach 2017-2019 w ramach procedury Tax Free według odcinków granicy RP
Granica 2017 2018 2019
z Rosją 231,1 tys. 213,8 tys. 222,1 tys.
z Białorusią 1 599,1 tys. 1 609,7 tys. 1 459,9 tys.
z Ukrainą 2 847,1 tys. 1 757,1 tys. 1 992,1 tys.

Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych IAS w Białymstoku.