Porównanie budżetów wybranych organizacji finansujących badania podstawowe:

  • USA - 25 mld zł
  • Chiny - 15,1 mld zł
  • Niemcy - 14,1 mld zł
  • Szwajcaria - 3,7 mld zł
  • Austria - 2,7 mld zł
  • Polska - 1,3 mld zł

Źródło: opracowanie własne NIK.