Przeszkolenie specjalistyczne policjantów w wybranych służbach

Stan zatrudnienia funkcjonariuszy Policji:

 • w Policji ogółem - 97166,
 • w pionie ruchu drogowego - 9399,
 • w służbie prewencyjnej - 61179,
 • w służbie kryminalnej - 33229.

Liczba (%) funkcjonariuszy, którzy ukończyli kurs w zakresie taktyki i technik interwencji:

 • Na dzień 1.01.2018: 1804 - 1,9%,
 • Na dzień 30.06.2019: 1996 - 2,1%.

Liczba (%) funkcjonariuszy posiadających przeszkolenie specjalistyczne w zakresie:

 • ruchu drogowego (w pionie ruchu drogowego):
  • Na dzień 1.01.2018: 6296 - 67,0%,
  • Na dzień 30.06.2019: 6970 - 74,2%;
 • dzielnicowych (służba prewencji):
  • Na dzień 1.01.2018: 6345 - 10,4%,
  • Na dzień 30.06.2019: 6847 - 11,2%;
 • przeciwdziałania przemocy domowej (służba prewencji):
  • Na dzień 1.01.2018: 1365 - 2,2%,
  • Na dzień 30.06.2019: 1661 - 2,7%;
 • czynności dochodzeniowo-śledczych (służba kryminalna):
  • Na dzień 1.01.2018: 5598 - 16,8%,
  • Na dzień 30.06.2019: 5735 - 17,3%;
 • analizy kryminalnej (służba kryminalna):
  • Na dzień 1.01.2018: 201 - 0,6%,
  • Na dzień 30.06.2019: 205 - 0,6%.