Realizacja celów Krajowych ram polityki w zakresie liczby samochodów elektrycznych i punktów ładowania

Cele na 2020:

  • 50 tys. pojazdów elektrycznych (Realizacja: 9605/50 000 - 19%);
  • 6,4 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania (1307[1]/6 400 - 20%);
  • 6 tys. publicznie dostępnych punktów o normalnej mocy ładowania (707/6 000 - 12%);
  • 400 publicznie dostępnych punktów o dużej mocy ładowania (459/400 - 115%).

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.


[1] Sumaryczna liczba punktów ładowania (1307) uwzględnia te, dla których operatorzy nie określili mocy.