Struktura podmiotów organizujących i realizujących szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy SG

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór nad Komendantem Głównym Straży Granicznej który ma do dyspozycji Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

W Straży Granicznej funkcjonują: Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Wszystkie one zajmują się:

• szkoleniem podstawowym,
• szkoleniem w zakresie szkoły podoficerskiej,
• szkoleniem w zakresie szkoły chorążych,
• kursami oficerskimi,
• kursami specjalistycznymi,
• doskonaleniem zawodowym (centralne i lokalne).

Oddziały Straży Granicznej posiadają Komórki ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego, które zajmują się lokalnie doskonaleniem zawodowym funkcjonariuszy SG.