Struktura podmiotów organizujących i realizujących szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy SOP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór nad Komendantem Głównym Służby Ochrony Państwa.

Podległy Komendantowi Głównemu SOP Zarząd I odpowiada za:

  • szkolenie podstawowe,
  • szkolenie podstawowe uzupełniające,
  • szkolenie oficerskie,
  • szkolenie specjalistyczne,
  • szkolenie doskonalące stałe, uzupełniające, lokalne.

Służba Ochrony Państwa posiada:

  • Obiekty szkoleniowe SOP - Warszawa, ul. Podchorążych,
  • Obiekty szkoleniowe SOP - Warszawa, ul. Miłobędzka,
  • Ośrodek Szkolenia SOP - m. Raducz.