Struktura podmiotów organizujących i realizujących szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków PSP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór nad Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ma do swojej dyspozycji Biuro Szkolenia KG PSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie to uczelnia wyższa kształcąca inżynierów pożarnictwa (ocerów PSP).

W PSP funkcjonują poza tym:

  • Szkoła Podoficerska PSP Bydgoszcz zajmująca się szkoleniem podstawowym w zawodzie strażak i lokalnym doskonaleniem zawodowym;
  • Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i w Poznaniu, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie zajmujące się szkoleniem absolwentów liceów w zawodzie technik pożarnictwa i lokalnym doskonaleniem zawodowym.

Komendy Wojewódzkie PSP posiadają łącznie 17 ośrodków szkolenia, które zajmują się lokalnie doskonaleniem zawodowym strażaków PSP oraz szkoleniem Ochotniczej Straży Pożarnej.