Struktura zatrudnienia w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Ogółem PGW WP miało na dzień 25 czerwca 2018 roku 5467 pracowników. W tym:

  • ok. 50% to przejęci pracownicy RZGW funkcjonujących do 31 grudnia 2017 r.;
  • ok. 39,5% to przejęci pracownicy byłych WZMiUW;
  • ok. 8% to nowi pracownicy zatrudnieni po 1 stycznia 2018 r.;
  • ok. 2,5% to przejęci pracownicy urzędów marszałkowskich i starostw powiatowych (Po 1 stycznia 2018 r. PGW WP przejęło: 31 pracowników urzędów marszałkowskich 104 pracowników starostw).