Szkolenie specjalistyczne strażaków PSP

Stan zatrudnienia funkcjonariuszy PSP: 29775.

Liczba funkcjonariuszy posiadających przeszkolenie / kursy specjalistyczne w zakresie:

 • przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym
  • na dzień 1.01.2018: 193 - 0,6%,
  • na dzień 30.06.2019: 361 - 1,2%;
 • ratownictwa chemicznego i ekologicznego
  • na dzień 1.01.2018: 109 - 0,4%,
  • na dzień 30.06.2019: 380 - 1,3%;
 • ratownictwa lodowego
  • na dzień 1.01.2018: 237 - 0,8%,
  • na dzień 30.06.2019: 1682 - 5,6%;
 • bezpieczeństwa działań podczas katastrof
  • na dzień 1.01.2018: 0 - 0%,
  • na dzień 30.06.2019: 21 - 0,1%;
 • ratowników wysokościowych
  • na dzień 1.01.2018: 318 - 1,1%,
  • na dzień 30.06.2019: 346 - 1,2%;
 • ratownictwa wysokościowego
  • na dzień 1.01.2018: 318 - 1,1%,
  • na dzień 30.06.2019: 346 - 1,2%;
 • dla instruktorów PSP w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
  • na dzień 1.01.2018: 416 - 1,4%,
  • na dzień 30.06.2019: 416 - 1,4%;
 • kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
  • na dzień 1.01.2018: 742 - 2,5%,
  • na dzień 30.06.2019: 1799 - 6,0%;
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • na dzień 1.01.2018: 28 645 - 96,2%,
  • na dzień 30.06.2019: 28 908 - 97,1%;