Wielkości progowe udziału samochodów wykorzystujących tylko napęd elektryczny oraz rozwoju infrastruktury ładowania

BEV - z ang. Battery Electric Vehicle - pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną zgromadzoną w akumulatorach, które są doładowywane z zewnątrz bądź wymieniane.

BEV we flocie pojazdów służbowych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (art. 34 ust. 1 i art. 68 ust. 1 UoE):

 • 1 stycznia 2022 - 10%;
 • 1 stycznia 2023 - 20%;
 • 1 stycznia 2025 - 50%.

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), w których liczba mieszkańców jest równa lub większa niż 50 tys. (art. 35–36 ust. 1 i 68 ust. 2–4 UoE)

 • udział BEV we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie wynosi co najmniej:
  • 1 stycznia 2022 - 10%,
  • 1 stycznia 2025 - 30%;
 • wykonywanie zadań publicznych przy wykorzystaniu co najmniej (BEV lub samochodów z napędem na gaz ziemny);
 • zleca wykonywanie zadań publicznych podmiotowi, którego udział BEV lub napędzanych gazem ziemnym we ocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej:
  • 1 stycznia 2022 - 10%,
  • 1 stycznia 2025 - 30%;
 • zapewnia udział autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej ocie pojazdów publicznego transportu zbiorowego:
  • 1 stycznia 2022 - 5%,
  • 1 stycznia 2023 - 10%,
  • 1 stycznia 2025 - 20%,
  • 1 stycznia 2028 - 30%.

Źródło: ustawa o elektromobilności.