Wyniki analizy ryzyka wpływu pandemii COVID-19 na terminową realizację obowiązków JST wynikających z art. 68 ust. 2,3 i 4 ustawy o elektromobilności (%)
Analiza ryzyka Art. 68
ust. 2
Art. 68
ust. 3
Art. 68
ust. 4
bardzo wysokie 44% 52% 30%
wysokie 30% 30% 26%
średnie 11% 11% 18%
niskie 15% 7% 26%

Źródło: Opracowanie NIK.