Jakiego rodzaju wsparcie jest dla Pani(a) w tym momencie najważniejsze? Proszę wybrać jedną odpowiedź.
Odpowiedź Ogółem Placówki publiczne Placówki niepubliczne
Schronienie, dach nad głową 75 72 78
Odizolowanie od sprawcy przemocy 13 14 11
Wsparcie psychologa, terapeuty 9 11 7
Pomoc w załatwieniu spraw osobistych 2 2 2
Nauka umiejętności życiowych 0 1 0
Trudno powiedzieć 0 0 1

Źródło: wyniki badania społecznego przeprowadzonego przez KANTAR na zlecenie NIK.