Wysokość przyznanego przez NCN dofinansowania w konkursach w latach 2011-2018 oraz w 2019 r.
Rok Wysokość dofinansowania w konkursach
2011 510 143 tys. zł
2012 1 026 400 tys. zł
2013 974 219 tys. zł
2014 729 920 tys. zł
2015 938 683 tys. zł
2016 1 063 788 tys. zł
2017 1 123 600 tys. zł
2018 1 176 970 tys. zł
2019 1 233 133 tys. zł

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli.