Oświadczenie Prezesa NIK Mariana Banasia

Kierując się nadrzędnym interesem dobra publicznego i potrzebą zachowania autorytetu Najwyższej Izby Kontroli podjąłem decyzję, że od 27 września do czasu zakończenia kontroli oświadczeń majątkowych prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne udaję się na urlop bezpłatny. Dzisiaj poinformowałem o tym Panią Marszałek Sejmu.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 września 2019 16:12
Data publikacji:
24 września 2019 16:12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 września 2019 16:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Siedziba i logo NIK

Przeczytaj treść ponownie