Oświadczenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie dzisiejszych doniesień medialnych

Szanowni Państwo,
w związku z bezprecedensowym, bezprawnym działaniem służb, wymierzonym w niezależność Najwyższej Izby Kontroli i jej Prezesa poprzez pokazanie opinii publicznej zmanipulowanych nagrań z prywatnej rozmowy, które miały na celu skompromitowanie mnie i Najwyższej Izby Kontroli – oświadczam, co następuje:

Jest to identyczna sytuacja jak ta, która miała miejsce przed ogłoszeniem wyników kontroli w sprawie wyborów kopertowych, Funduszu Sprawiedliwości i niegospodarności w Elektrociepłowni Ostrołęka. 

W tych kontrolach skala nieprawidłowości i strat finansowych szła w setki milionów i była bardzo niewygodna dla rządzących. Dlatego przy pomocy bezprawnych działań służb próbowano mnie zastraszyć, by te konferencje nie mogły się odbyć. 

Zmanipulowane informacje o rzekomej próbie popełnienia samobójstwa przez mojego syna Jakuba, przesłane mailem do kilku delegatur NIK na parę godzin przed terminem konferencji, miały mnie zmusić do jej odwołania.

Dzisiaj mamy podobną sytuację tuż przed konferencją w sprawie ogłoszenia wyników z kontroli w NCBR, które są kompromitujące dla rządzących i świadczą o wykorzystaniu środków publicznych idących w miliardy jako prywatnych. Działo się to z udziałem polityków partii rządzącej i pracowników służb. Zrobiono wszystko, by o tych nieprawidłowościach nie dowiedzieli się obywatele, a przynajmniej by osłabiono wiarygodność Izby. 

Szanowni Państwo, 
Prezes NIK nie da się zastraszyć żadnymi szantażami i manipulacjami zmonopolizowanej władzy, która robi wszystko, aby ostatni bastion niezależności, demokracji i praworządności został podporządkowany jej partyjnej, autorytarnej władzy.

NIK pozostanie niezależną instytucją, służącą tylko i wyłącznie obywatelom i państwu polskiemu i - tak jak dotychczas - będzie stał na straży grosza publicznego, niezależnie jaka siła polityczna będzie przy władzy.

Szanowni Państwo,
chciałbym wyraźnie podkreślić, ze podsłuchiwanie Prezesa NIK, przedstawiciela jedynej instytucji niezależnej w Polsce, organu konstytucyjnego jest przestępstwem, które powinno być ścigane z urzędu. Jest to skandal w skali europejskiej. 

W związku z powyższym oczekuję na stosowne działania prokuratury.

Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
13 października 2023 15:04
Data publikacji:
13 października 2023 15:05
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 października 2023 15:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie