Pandemia COVID-19 w międzynarodowej bazie danych

Najwyższe organy kontroli Unii Europejskiej zaangażowały swoje zasoby w ocenę i kontrolę działań podejmowanych w odpowiedzi na pandemię. Informacje o tych kontrolach, a także o pandemii COVID-19 znalazły się w specjalnej bazie danych na stronie internetowej Komitetu Kontaktowego. Jest to doskonałe źródło informacji. Można przeanalizować m.in. wskaźniki zdrowotne, społeczno-ekonomiczne oraz te dotyczące odbudowy po pandemii. Dane są na bieżąco aktualizowane przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Eurostat i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Szefowie najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) postanowili na stronie internetowej Komitetu Kontaktowego zebrać wszelkie informacje na temat pandemii, wciąż stanowiącej zagrożenie dla życia unijnych obywateli. Powstała baza danych poświęcona COVID-19. Znajdują się tam również odniesienia do strony Komisji Europejskiej poświęconej reakcji na pandemię, a także do strony brytyjskiej organizacji non-profit zawierającej globalny przegląd zagadnień związanych z koronawirusem dla każdego kraju indywidualnie, w tym dla Polski (są tam np. dane na temat szczepień, zgonów czy wykonanych testów).

Zrzuty ekranu stron z danymi na temat pandemii COVID: ec.europa.eu, ourworldindata.org.

Pandemia COVID-19 wpłynęła nie tylko na większe obciążenie publicznych systemów ochrony zdrowia w państwach członkowskich UE, ale doprowadziła również do nagłego załamania wzrostu gospodarczego. To, jak radzą sobie rządy jest na bieżąco poddawane kontrolom prowadzonym przez najwyższe organy kontroli UE.  W 2020 i 2021 r. opublikowały one ponad 150 sprawozdań z kontroli dotyczących działań podejmowanych na szczeblu krajowym i unijnym. Znajdziemy więc listę ponad 50 sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w 2020 r. przez 11 NOK UE, a także streszczenia siedemnastu z tych sprawozdań.

W kolejnych etapach pojawią się informacje na temat sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w 2021 i 2022 r., tak więc warto śledzić na bieżąco informacje na stronie Komitetu Kontaktowego.

Przypomnijmy, że Komitet Kontaktowy jest autonomicznym i niezależnym zgromadzeniem o charakterze apolitycznym. Zrzesza prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Zadaniem Komitetu jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kontroli środków UE oraz innych kwestii związanych z Unią Europejską. Zapewnia wzajemne wsparcie oraz inicjuje i koordynuje wspólne działania NOK podejmowane na terenie Unii Europejskiej.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 marca 2022 13:12
Data publikacji:
14 marca 2022 13:12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2023 07:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kolaż: Logo Komitety Kontaktowego ETO, strony internetowe Komitetu Kontaktowego, Komisji Europejskiej i Our World in Data

Przeczytaj treść ponownie