Polityka prorodzinna. Konferencja MPiPS

Z roku na rok maleje liczba urodzeń. Przyrost naturalny w 2013 roku był najniższy od kilkudziesięciu lat. Państwo wspomaga rodziny z dziećmi na różne sposoby. Rocznie przeznacza na ten cel ok. 50 mld zł. Wsparcie dla rodzin jest jednak rozproszone i nie przekłada się na zmianę niekorzystnych trendów demograficznych. O podatku dochodowym, jako narzędziu polityki prorodzinnej, rozmawiali w siedzibie MPiPS urzędnicy i przedstawiciele rodzin. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Finansów, Prezes NIK oraz Przewodnicząca Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

- Podatek dochodowy jako narzędzie wsparcia wydaje się być jednym z ważniejszych narzędzi, które państwo może wykorzystywać dla wspierania rodzin z dziećmi - podkreślił Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Zwrócił uwagę, że spośród funkcjonujących w Polsce środków polityki rodzinnej właśnie instrumenty podatkowe, w tym ulga na dzieci, łączne opodatkowanie małżonków oraz opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci, są tymi, które w jak największym zakresie powinny być stosowane dla tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu i trwałości rodzin z dziećmi. Przypomniał, że polityka prorodzinna jest jednym z priorytetowych kierunków kontroli NIK w 2014 roku. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać rozwiązania podatkowe stosowane przez inne państwa - Francję i Węgry. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele francuskiego i węgierskiego resortu finansów.  Rekomendowane i proponowane w Polsce kierunki zmian przedstawili reprezentanci zespołu ekspertów Prezydenta RP oraz specjaliści Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Prezes Izby zaznaczył, że NIK chce uczestniczyć w publicznej dyskusji o kondycji polskich rodzin. Izba oceni poprzez swoje kontrole, na ile działania państwa i jego organów przyczyniają się do likwidacji barier, w tym  podatkowych, które utrudniają podjęcie decyzji o posiadaniu i wychowaniu dzieci.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 marca 2014 12:32
Data publikacji:
26 marca 2014 12:32
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2023 09:19
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Uczestnicy konferencji MPiPS o polityce prorodzinnej

Przeczytaj treść ponownie