Polsko-indyjskie spotkanie specjalistów od kontroli informatycznej

Indie traktują informatyzację jako jeden ze strategicznych obszarów rozwoju kraju. Rezultaty takiego podejścia są widoczne zarówno w biznesie, jak i w środowisku najwyższych organów kontroli. Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego Indii (odpowiednik NIK) ma w obszarze IT wysoką markę. Potwierdza ją m.in. funkcja lidera w komisji INTOSAI ds. audytu informatycznego. Podkreślają to również polscy kontrolerzy, którzy w Indiach odbyli szkolenia z kontroli informatycznej. - Nasi indyjscy koledzy organizują dla międzynarodowej wspólnoty audytorów bardzo dużo podobnych szkoleń - mówi Paweł Banaś, radca prezesa Najwyższej Izby Kontroli. - Mamy w związku z tym bardzo poważnego partnera w zorganizowanym w Warszawie seminarium.

Paweł Banaś o współpracy polskich i indyjskich kontrolerów IT

14. seminarium polsko-indyjskie ds. kontroli IT

Także dla Hindusów było to spotkanie z poważnym partnerem. NIK przewodzi Komisji ds. Kontroli Informatycznych w ramach EUROSAI. Polacy zaproponowali kilka lat temu europejskim kontrolerom innowacyjny i praktyczny projekt zwany kostką informatyczną (z ang. cube). To pomysł na szczególny sposób prezentowania wyników kontroli. Narzędzie dostępne jest na stronie egov.nik.gov.pl

Więcej informacji na temat projektu e-Government >>>

- Chcemy zainteresować naszych indyjskich kolegów tym projektem - mówi Banaś. - Zaprosiliśmy ich do przekazania NIK-owi kilku raportów z kontroli, właśnie na potrzeby rozwijanego przez nas narzędzia EUROSAI.

Także Polacy chcą przekazać stronie indyjskiej wyniki najciekawszych kontroli przeprowadzonych ostatnio w naszym kraju. - Będziemy o nich wspólnie dyskutować. Jesteśmy bardzo ciekawi jak wiedza i umiejętności związane z kontrolą informatyczną przekładają się na końcowe raporty naszych instytucji.

Pierwsze wspólne polsko-indyjskie seminarium odbyło się w Indiach w 2000 roku. Od tej pory seminaria odbywają się na przemian w obu krajach. Ostatnie wspólne seminarium miało miejsce w Indiach w 2012 r. i było poświęcone wdrożeniu międzynarodowych standardów ISSAI w działalność kontrolną.

Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego Indii posiada 136 delegatur, a w lutym 2014 r. zatrudniał prawie 48 tys. pracowników. Pracownicy NIK wielokrotnie brali udział w szkoleniach organizowanych przez rząd Indii w ramach programu współpracy technicznej i gospodarczej dla pracowników instytucji rządowych, sektora publicznego, uniwersytetów oraz najwyższych organów kontroli. W tym roku przypada 60. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a niepodległymi Indiami.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 sierpnia 2014 09:30
Data publikacji:
21 sierpnia 2014 09:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 sierpnia 2014 09:56
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Polsko-indyjskie spotkanie specjalistów od kontroli informatycznej

Przeczytaj treść ponownie