Przejdź do treści

Praca

Napis KLAUZULE SPOŁECZNE w tle grupa ludzi, wśród nich osoba na wózku inwalidzkim

NIK o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Zawiera wideo

11 kwietnia 2017 08:00

Działania szefa KPRM oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz upowszechnienia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych administracji rządowej nie zwiększyły skali ich stosowania. Również samorządy w znikomym stopniu korzystają z tego rozwiązania.

więcej treści z artykułu: NIK o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Napis Zakład Aktywności Zawodowej, tle osoba na wózku inwalidzkim podaje dokument innej osobie

NIK o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w powiecie mogileńskim

25 stycznia 2017 09:56

NIK uznaje utworzenie ośrodka pracy i rehabilitacji niepełnosprawnych w powiecie mogileńskim – w Strzelnie i Przyjezierzu – za pozytywne i ważne dla regionu. Niemniej Izba negatywnie oceniła działania Burmistrza Strzelna zmierzające do przystosowania budynków na potrzeby Zakładu. Przygotowanie i przeprowadzenie tej inwestycji obarczone było licznymi naruszeniami prawa, brakiem należytej staranności oraz przypadkami rażącej niegospodarności. Ze względu na charakter i skalę nieprawidłowości NIK zamierza zawiadomić prokuraturę oraz rzeczników: dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności zawodowej.

więcej treści z artykułu: NIK o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w powiecie mogileńskim

Grupa osób słuchających wykładowcy

NIK o programach aktywizacji zawodowej dla zwalnianych lub zagrożonych utratą pracy nauczycieli

16 grudnia 2016 07:00

Realizacja programów aktywizacji zawodowej nie poprawiła znacząco sytuacji zwalnianych nauczycieli na rynku pracy. Pomoc okazała się mało skuteczna, przede wszystkim dlatego, że w znacznym stopniu objęła osoby niezagrożone bezpośrednio utratą pracy, a nawet takie, które z systemem oświaty miały jedynie związek okazjonalny. W efekcie zaledwie kilkanaście procent uczestników programów wsparcia podjęło nową pracę poza sektorem oświaty.

więcej treści z artykułu: NIK o programach aktywizacji zawodowej dla zwalnianych lub zagrożonych utratą pracy nauczycieli

Napis outsourcing

NIK o tzw. outsourcingu pracowniczym

05 października 2016 08:00

Działania państwa związane z nieprawidłowościami w obszarze tzw. outsourcingu pracowniczego są spóźnione i nieskuteczne. Nawet pomimo wczesnych sygnałów organy państwa nie były przygotowane aby skutecznie zapobiec lub odpowiednio wcześnie przerwać łańcuch nieprawidłowości, np. proceder niepłacenia składek ubezpieczeniowych a w konsekwencji nierespektowania praw pracowniczych.

więcej treści z artykułu: NIK o tzw. outsourcingu pracowniczym

Kolaż: tablica granicy państwa, w tle mapa wschodniej granicy Polski oraz widok kobiecych dłoni trzymających paszport

NIK o zatrudnianiu cudzoziemców na Podkarpaciu

09 września 2016 06:00

Obowiązujące przepisy, ograniczające kompetencje wojewodów, Straży Granicznej i urzędów pracy w zakresie kontrolowania i monitorowania procesu zatrudniania cudzoziemców, dopuszczały do nagminnego wykorzystywania wprowadzonych ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy do przyjazdu osób do krajów strefy Schengen w celach innych niż deklarowane podjęcie pracy w Polsce. W ocenie NIK obecny system wymaga zmian, gdyż działa na szkodę zarówno interesów gospodarczych Polski, jak i Unii Europejskiej. W związku ze zidentyfikowanymi w kontroli problemami, NIK zapowiada ogólnopolską kontrolę tego obszaru.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnianiu cudzoziemców na Podkarpaciu

NIK o praktykach i stażach w urzędach

NIK o praktykach i stażach w urzędach

18 sierpnia 2016 08:00

Urzędy stworzyły odpowiednie warunki organizacyjne do odbywania praktyk i staży dla studentów i absolwentów. Niemniej jednak jakość oferowanych praktyk nie zawsze osiągała pożądany poziom. W konsekwencji wpływało to na ich przydatność w uzyskaniu zatrudnienia. Tymczasem bezrobocie wśród absolwentów uczelni to jeden z najważniejszych problemów rynku pracy, który według Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 jest konsekwencją m.in. niedostosowanego do potrzeb poziomu oraz zakresu praktyk i staży.

więcej treści z artykułu: NIK o praktykach i stażach w urzędach

Studenci w bibliotece

NIK o kadrach na Podkarpaciu

11 kwietnia 2016 07:47

Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa podkarpackiego będzie wyzwaniem dla samorządu Podkarpacia. Horyzont czasowy nowej Strategii Rozwoju Województwa jest co prawda jeszcze dość odległy, ale już teraz NIK zwraca uwagę, że dotychczasowe zainteresowanie i rozpoznanie problemu może okazać się zbyt słabe. Zwłaszcza, że chociaż podkarpackie uczelnie publiczne mają istotny wkład w zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem, to skuteczne rozwiązywanie problemów z tym związanych przekracza możliwości pojedynczych uczelni.

więcej treści z artykułu: NIK o kadrach na Podkarpaciu

Ilustracja: Kolaż dwóch zdjęć. Po lewej ludzie słuchający wykładu, po prawej osoba z jedną ręką wyciągniętą do uścisku, a w drugiej ręce trzymająca teczka i CV.

NIK o programach specjalnych dla bezrobotnych

08 lutego 2016 08:32

Programy specjalne dla bezrobotnych powinny być narzędziem wsparcia dla osób, którym najtrudniej znaleźć i utrzymać pracę lub zaistnieć na rynku pracy. Jednak powiatowe urzędy pracy często traktują je jako sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych – ustalili kontrolerzy NIK. Do udziału w programach dobierają przypadkowe osoby, często takie, które nawet nie spełniają kryteriów kwalifikowania. Niemal w połowie zbadanych programów kontrolerzy stwierdzili przypadki, kiedy pod nazwą programu specjalnego urzędy pracy realizowały standardowe formy pomocy.

więcej treści z artykułu: NIK o programach specjalnych dla bezrobotnych

Ilustracja: Grafika przedstawiająca grupę postaci po jednej stronie rozpadliny i pojedyńczą osobę po drugiej

NIK o aktywności ośrodków pomocy społecznej

07 października 2015 08:00

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że ośrodki pomocy społecznej nie wykorzystują ogółu możliwości, aby dotrzeć do wszystkich osób, które potrzebują ich pomocy. Współpracują tylko z niektórymi organizacjami pozarządowymi, nie wyszukują aktywnie potrzebujących, często ograniczając się do biernego wykonywania rutynowych czynności i reagowania na zgłoszenia. Wpływ na ograniczone rozpoznawanie sytuacji społecznej miała m.in. nie zawsze optymalna obsada kadrowa ośrodków.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywności ośrodków pomocy społecznej

Ilustracja: Logo systemu Empatia, w tle kobiety siedzące przy komputerze

Emp@tia do kontroli [panel ekspertów] Zawiera wideo

29 września 2015 10:30

NIK przygotowuje się do kontroli projektu Emp@tia. O tej budzącej silne emocje platformie komunikacyjnej dyskutowali w siedzibie Izby pracownicy pomocy społecznej, informatycy i przedstawiciele administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: Emp@tia do kontroli [panel ekspertów]

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052