Prezes NIK w Kijowie

NIK była strategicznym partnerem strony ukraińskiej w organizacji konferencji: „Europejskie wskazówki w reformie służby cywilnej”. - Ukraina chce się zmieniać, wprowadzając standardy obowiązujące w UE, a my ją w tym wspieramy - mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Eksperci z Najwyższej Izby Kontroli od kilku miesięcy pomagają Ukraińcom przy projekcie ustawy o służbie cywilnej. - To bardzo ważna regulacja, która w państwach Europy Zachodniej jest fundamentem nowoczesnego i sprawnego państwa - tłumaczy wiceprezes NIK Wojciech Kutyła, bezpośrednio zaangażowany w prace nad nowymi przepisami. Projekt ustawy jest już gotowy, a konferencja była okazją do spojrzenia na niego z perspektywy wymagań UE. - Nowe regulacje zebrały dobre recenzje i należałoby je jak najszybciej wdrożyć w życie - podsumowuje debatę w Kijowie Kutyła.

Ukraina próbuje przywrócić zaufanie obywateli do administracji publicznej. Eksperci są zgodni, że nie uda się tego zrobić bez konsekwentnego wdrażania polityki antykorupcyjnej i podnoszenia kompetencji zawodowych urzędników. Oba problemy zostały poruszone podczas konferencji w Kijowie inaugurującej proces reform służby cywilnej w ukraińskiej administracji. - Pokazywaliśmy naszym przyjaciołom z Ukrainy, jak funkcjonuje administracja publiczna w państwach UE i jaką drogę przeszedł w związku z tym nasz kraj przez ostatnich 25 lat. Zachęcałem do przyjęcia takiego systemu, w którym politycy zajmują się legislacją, programami i reagowaniem na problemy obywateli, ale za wydatkowanie środków, uczciwość  procedur odpowiadać będą apolityczni, profesjonalni urzędnicy. - mówił podczas otwarcia konferencji Prezes NIK. 

Fundamentalne zmiany nie ominęły samej NIK przy wstępowaniu Polski do UE. Jej pracownicy nie zapomnieli o merytorycznym wsparciu, jakie otrzymali w okresie przedakcesyjnym od najwyższych organów kontroli innych demokratycznych państw. Dziś chcą pomagać Ukrainie. Mają w dodatku bogate doświadczenie wyniesione z transformacji ustrojowej i procesu dostosowania do unijnych wymagań. Już w maju w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli a jej ukraińskim odpowiednikiem - Izbą Obrachunkową.

Umożliwia ono organizowanie szkoleń dla Ukraińców oraz prowadzenie wspólnych kontroli. W Kijowie Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał z prezesem Romanem Magutą o możliwościach rozszerzenia tej współpracy. Omówiono m.in. kontrolę równoległą zanieczyszczenia rzeki Bug, w której udział biorą kontrolerzy z Polski, Ukrainy i Białorusi. Jej wyniki będą znane w połowie przyszłego roku.

Prezesi NIK odbyli także szereg spotkań z wysokimi rangą przedstawicielami administracji ukraińskiej, proponując im projekty szkoleń i staży dla studentów i członków służby cywilnej. Wicepremier Ukrainy Wołodymyr Grojsman otrzymał zaproszenie dla kilkudziesięciu urzędników administracji rządowej na szkolenia w Polsce. Yurii Kovbasiuk, szef Krajowej Akademii Administracji Publicznej Ukrainy (kuźni kadry urzędniczej tego kraju) otrzymał propozycję staży w NIK dla najlepszych studentów swojej uczelni. Szef Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby Cywilnej Kostianty Vaszczenka  został poinformowany o gotowości polskich specjalistów kontroli państwowej do cyklicznych wykładów i konsultacji poświęconych reformom na Ukrainie. Do tej pory przedstawiciele NIK kilkukrotnie wspierali  w tej formie Ukraińców. Wojciech Misiąg na prośbę Kancelarii Prezydenta RP i wicepremiera Grojsmana dzielił się wiedzą z zakresu reformy władz samorządowych. Piotr Kamiński pomagał przy opracowaniu regulaminu działalności Rady Ministrów Ukrainy, a Wojciech Kutyła  uczestniczył w pracach nad projektem  ustawy o służbie cywilnej.

Podczas spotkań z Dmitrem Shymkivem, zastępcą Szefa Administracji Prezydenta Ukrainy, Krzysztof Kwiatkowski opowiedział o współpracy najwyższych organów kontroli obu krajów oraz o całości działań NIK na rzecz ukraińskiej administracji. Zarówno UE, która finansuje projekt wsparcia rozwoju służby cywilnej Ukrainy, jak i strona ukraińska, która jest jego beneficjentem, są żywo zainteresowane tą współpracą.

Wizyta polskiej delegacji w Kijowie rozpoczęła się od upamiętnienia ofiar walk na Majdanie. Prezesi NIK w obecności polskiego ambasadora złożyli w tym szczególnym miejscu kwiaty i zapalili pamiątkowy znicz. - Nie zapomnimy o stu młodych ludziach, którzy oddali swoje życie, by Ukraina mogła być demokratycznym i niezawisłym państwem, dążącym z własnego wyboru do członkostwa w Unii Europejskiej - deklaruje Krzysztof Kwiatkowski. Na zakończenie swojej wizyty Prezes NIK zapalił znicz na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni pod Kijowem, gdzie spoczywają tysiące ofiar stalinowskiego terroru, w tym setki Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
28 września 2014 23:37
Data publikacji:
29 września 2014 07:25
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2023 09:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie