Wizyta Prezesa NIK w Państwowym Urzędzie Kontroli Węgier

László Domokos, Prezes Państwowego Urzędu Kontroli Węgier oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś
László Domokos, Prezes Państwowego Urzędu Kontroli Węgier oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś

Przebywający z wizytą w Budapeszcie Prezes NIK Marian Banaś podpisał z László Domokosem, Prezesem Państwowego Urzędu Kontroli Węgier, umowę o współpracy pomiędzy polskim i węgierskim urzędem kontroli. Jest to kolejny etap trwającej od lat współpracy. Kolejne wspólne przedsięwzięcie, które realizują NIK i NOK Węgier dotyczy ochrony ludności przed chorobami zakaźnymi - NIK jako pierwsza w Europie rozpoczęła kontrolę gotowości organów państwa do działania w obliczu zagrożenia epidemią.

W trakcie spotkania w Budapeszcie omawiano wyzwania, jakie stoją przed najwyższymi organami kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka w formule V4+2 skupia Polskę, Czechy, Słowację, Węgry oraz Austrię i Słowenię. Najwyższe organy kontroli państw członkowskich konsultują obszary, które można objąć kontrolą, omawiają i poszukują rozwiązań aktualnych problemów. Prezesi uzgadniają także wspólne stanowiska dotyczące kontroli zewnętrznej, które następnie prezentowane są na forum Komitetu Kontaktowego Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Jednym z ważniejszych tematów rozmów w Budapeszcie były także kwestie związane z Inicjatywą Trójmorza oraz zacieśniania współpracy z najwyższymi organami kontroli państw grupy.

László Domokos oraz Marian Banaś podpisują umowę o współpracy
Podpisanie umowy o współpracy. László Domokos, Prezes Państwowego Urzędu Kontroli Węgier oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Kolejne wspólne przedsięwzięcie, które realizują NIK i NOK Węgier, dotyczy ochrony ludności przed chorobami zakaźnymi - NIK jako pierwsza w Europie rozpoczęła kontrolę gotowości organów państwa do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią. Wyniki kontroli zostaną zaprezentowane we wrześniu 2021 r.

Ostatnim punktem rozmów jest rozpoczynająca się, koordynowana przez NIK, międzynarodowa kontrola dotycząca działań na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania. Została ona zainicjowana podczas spotkań w ramach Grupy Roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiskowych - Prezes NIK przewodniczy pracom tej grupy. Oprócz NIK i NOK Węgier w kontroli będzie uczestniczyć jeszcze dziewięć innych NOK: Republiki Albanii, Republiki Bułgarii, Republiki Malty, Republiki Mołdawii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Serbii, Republiki Słowackiej i Republiki Turcji. Wyniki kontroli zostaną zaprezentowane w ostatnim kwartale 2021 r.

Prezes László Domokos odwiedził Warszawę w czerwcu 2019 r., uczestnicząc w zebraniu Komitetu Kontaktowego szefów NOK Unii Europejskiej, ale historia współpracy urzędów trwa od wielu lat. W poprzednich latach NIK wspólnie z Narodowym Urzędem Kontroli Litwy przeprowadziła przegląd partnerski w Państwowym Urzędzie Kontroli Węgier. Miał on na celu usprawnienie węgierskiego Urzędu Kontroli Państwowej w komunikowaniu i publikowaniu wyników kontroli.

Niedawno kontrolerzy NIK złożyli wizyty w instytucjach państwowych Węgier w ramach przygotowań NIK do kontroli w zakresie kredytów walutowych. Współpraca pozwoliła zidentyfikować podobieństwa i różnice między sytuacją w Polsce i na Węgrzech. Umożliwiła także szczegółowe zapoznanie się z najważniejszymi aspektami operacji wyrównania kredytobiorcom poniesionych strat. Zebrane doświadczenia w połączeniu z ustaleniami kontroli przeprowadzanych przez NIK pozwoliły na sformułowanie wniosków systemowych dotyczących rozwiązania problemu kredytów walutowych w Polsce zawartych w kontroli pn. „Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym”.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 grudnia 2020 22:39
Data publikacji:
18 grudnia 2020 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
18 grudnia 2020 08:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo Państwowego Urzędu Kontroli Węgier obok László Domokosem, Prezesem Państwowego Urzędu Kontroli Węgier i Marian Banaś Prezes NIK wymieniają uścisk dłoni, poniżej flaga Węgier i Polski

Przeczytaj treść ponownie