Prezydenckie uznanie dla NIK i najwyższych organów kontroli państw UE

Uczestnicy spotkania Komitetu Kontaktowego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego

Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
i szefami europejskich najwyższych organów kontroli

Otwierając spotkanie w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli, na czele której stoi Krzysztof Kwiatkowski cieszy się niezwykłym uznaniem, ogromną estymą i wielkim szacunkiem. Jak zażartował, jest to chyba jedyny taki organ kontroli w państwie, którego wszyscy w administracji publicznej się obawiają.  - Jak przychodzi NIK na kontrolę wszyscy sztywnieją bo to jest tak ważna kontrola, rzetelna, do której trzeba się w sposób bardzo profesjonalny odnieść, wymagane są najwyższe standardy i rzeczywiście NIK i jej kontrolerzy najwyższych standardów przestrzegają -  stwierdził Prezydent.  Andrzej Duda podkreślił też rolę jaką odgrywają najwyższe organy kontroli i Europejski Trybunał Obrachunkowy w całej Unii. Jednocześnie zwrócił uwagę jak ważna jest współpraca NOK-ów choćby w sprawie ochrony czystości powietrza. Andrzej Duda wyraził uznanie dla prezesów NOK-ów za wspólne zajęcie się tym tematem. Zaznaczył też, że niezwykle ważny jest udział organów kontroli w przygotowaniu budżetu UE na lata 2021-2017, przygotowaniu wspólnej polityki rolnej.

Prezydent RP przemawia do gości Komitetu Kontaktowego

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim: Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, dziękując za zaproszenie do Pałacu powiedział, że warszawskie spotkanie Komitetu Kontaktowego jest istotne, bo prezesi NOK-ów patrzą w przyszłość i o niej rozmawiają. A ona daje szansę odważnym.  - Na tej sali są sami odważni, którzy nie tylko w przyszłości szans wypatrują ale wręcz rozmawiają jak uczynić, żeby ta przyszłość była lepsza z wykorzystaniem  nowych technologii cyfrowych, z pogłębieniem dialogu ze społeczeństwem -  przekonywał Krzysztof Kwiatkowski. Prezes NIK podziękował też za słowa prezydenta o zaufaniu dla NIK i NOK-ów ze strony społeczeństw w swoich krajach. Dodał, że poczucie pracy dla dobra ogółu i  docenienie przez społeczeństwa pracy instytucji kontrolnych jest niezwykle istotne.

Prezydent RP Andrzej Duda w rozmowie z szefem NOK Albani Bujarem Leskajem

Głos zabrał też Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne, który na zakończenie zebrania Komitetu Kontaktowego przejmie od Prezesa NIK przewodnictwo Komitetu Kontaktowego.  Zapewnił, że wszyscy są zaangażowani we wzmocnienie współpracy członków KK, bo  tylko jako niezależne, NOK-i mogą przyczynić się do budowania dobrego, przejrzystego zarządzania środkami publicznymi obywateli Unii Europejskiej.  - Prezes Kwiatkowski  daje nam dobry przykład jak prowadzić współpracę międzynarodową w Unii Europejskiej, torując drogę dla polskiej kontroli publicznej na arenie międzynarodowej -  powiedział Prezes ETO. Klaus-Heiner Lehne zwrócił się też do byłego Prezesa NIK a obecnie członka ETO, Janusza Wojciechowskiego, którego postępowanie w zakresie zmian klimatycznych nazwał godną naśladowania. Nawiązał też do 15 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.  - Myślę, że pod względem społeczno-ekonomicznym był to sukces, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Teraz stoimy przed kolejnymi decyzjami stanowiącymi o naszej przyszłości. Chcemy wyznaczać sobie realne cele i nie obiecywać więcej, niż będziemy w stanie zrealizować - powiedział Prezes ETO Klaus-Heiner Lehne.

Uczestnicy spotkania Komitetu Kontaktowego - panorama sali obrad

Zebranie Komitetu Kontaktowego szefów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

W drugim dniu obrad Komitetu Kontaktowego, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawi raport z okresowej działalności Komitetu, który podzielony jest na grupy i sieci. Warto wspomnieć, że Najwyższa Izba Kontroli przewodniczy grupie roboczej ds. VAT. Zajmuje się ona zwalczaniem nadużyć finansowych, opodatkowaniem transakcji w handlu elektronicznym, a także mechanizmem odwrotnego obciążenia i metodą podzielonej płatności. 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 czerwca 2019 15:47
Data publikacji:
27 czerwca 2019 15:47
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 czerwca 2019 08:05
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Uczestnicy spotkania Komitetu Kontaktowego, obok logo spotkania na tle flagi UE © Adobe Stock (panorama Warszawy)

Przeczytaj treść ponownie