Problemy szkolnictwa wyższego - cz. 2

Każdego roku polskie uczelnie otrzymują 1,5 mld zł na prowadzenie badań naukowych. Uzyskiwane przez nie wyniki nie są jednak zadowalające. Słabością polskiej nauki jest mała liczba wdrożeń. - Trzeba jednak zauważyć, że wielu polskich naukowców pracuje z powodzeniem za granicą - mówi Buczyński. I dodaje, że nie chodzi tylko o uposażenie, ale przede wszystkim o wyposażenie. - Dziś nie da się już prowadzić badań naukowych w garażu. Brak nowoczesnego zaplecza naukowego jest barierą nie do przebycia.

Problemy uczelni 2

Buczyński wskazuje też na słaby związek polskich uczelni z praktyką gospodarczą. W konsekwencji kształcenie studentów to wciąż przede wszystkim wyposażanie ich w wiedzę teoretyczną. Po zdobyciu dyplomu muszą podejmować naukę na nowo - tym razem w swoich zakładach pracy. Stąd też problemy z utrzymaniem się w danym zawodzie lub w ogóle ze znalezieniem pracy. - Ale mamy już w Polsce przykłady uczelni, które kładą nacisk na praktycznie kształcenie i wchodzą w ścisłą współpracę z firmami i przedsiębiorstwami. Absolwenci tych uczelni są rozchwytywani - tłumaczy Buczyński.

Dyr. Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego ujawnia, że Izba przygotowuje innowacyjną kontrolę dotyczącą efektywności kształcenia w polskich szkołach wyższych. - To będzie trudna kontrola, ale w mojej ocenie bardzo potrzebna - tłumaczy Buczyński. - Chcemy zobaczyć, jakie rzeczywiście efekty uzyskują obecnie poszczególne uczelnie i jakie bariery nie pozwalają im uzyskiwać lepszych.

Wynikami przygotowywanej kontroli żywo zainteresowane są poszczególne resorty i komisje sejmowe.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 maja 2012 12:04
Data publikacji:
25 maja 2012 12:04
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 09:46
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Problemy szkolnictwa wyższego - cz. 2

Przeczytaj treść ponownie