Przegląd partnerski w NIK

Przeglądy partnerskie sprzyjają podnoszeniu jakości pracy instytucji kontrolnych. NIK już po raz trzeci zwróciła się do wybranych europejskich NOK z prośbą o przeprowadzenie takiego audytu. Jakie są jego główne cele? Przede wszystkim chodzi o zapewnienie zgodności działalności NIK z europejskimi standardami kontroli i zwiększenie przejrzystości pracy instytucji. Przy okazji Izba ma nadzieję poszerzyć swoją wiedzę o doświadczenia i rozwiązania pochodzące z innych krajów.

Przegląd partnerski

24 i 25 listopada odbyło się w Warszawie spotkanie dotyczące planowanego przeglądu partnerskiego. Uczestniczyli w nim szefowie NIK i NOK Danii - Jacek Jezierski i Henrik Otbo - oraz eksperci z obu krajów. Podczas dwudniowego spotkania strony dyskutowały o celach, zakresie, harmonogramie, kryteriach i warunkach przeglądu. Izba chce, by skoncentrował się on na kluczowym dla NIK procesie kontroli. Zbadane mają zostać obszary związane ze strategią i priorytetami kontroli, podejściem do planowania audytów,  czynnościami kontrolnymi, raportowaniem oraz działaniami pokontrolnymi.

Nie będzie to pierwszy przegląd partnerski w NIK. W 2000 r. eksperci z organizacji SIGMA zweryfikowali działalność Izby pod kątem wymogów stawianych przez UE. Drugi przegląd odbył się w 2006 r. i został przeprowadzony przez NOK Danii. Z kolei eksperci z Izby dwukrotnie brali udział w przeglądach partnerskich. Polacy weszli w skład zespołów weryfikujących działalność Urzędu Kontroli Państwowej Danii oraz Najwyższego Urzędu Kontroli Słowacji.   

Przy okazji wizyty prezesa najwyższego organu kontroli Danii w Warszawie, prezes NIK oficjalnie przekazał mu autorską aplikację „Pomocnik Kontrolera”, wspierającą od strony analityczno-statystycznej pracę audytorów. Duńczycy są bardzo zainteresowani wykorzystaniem tego informatycznego narzędzia w swoich przedsięwzięciach kontrolnych.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 listopada 2011 11:46
Data publikacji:
25 listopada 2011 11:46
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:48
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Przegląd partnerski w NIK © Photoxpress

Przeczytaj treść ponownie