Przejścia graniczne pod kontrolą NIK. Internetowa ankieta

Wschodnia granica RP jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. W interesie Polski jest zapewnienie takich warunków odpraw, aby granice z sąsiadującymi państwami spoza Unii nie stanowiły barier dla handlu, wymiany społecznej i kulturalnej czy współpracy regionów. Szczególnie istotna staje się kwestia poprawy efektywności zarządzania wschodnią granicą. Podróżni powinni być po prostu sprawnie obsługiwani przez służby państwa m.in. przez Straż Graniczną i służby celne w cywilizowanych warunkach.  

Dla uzyskania pełnego obrazu stanu pracy przejść granicznych Najwyższa Izba Kontroli opublikowała ankietę dla podróżnych, którzy w latach 2015-2018 przekraczali wschodnią granicę Polski. W treści ankiety zawartych jest 10 pytań związanych ze sprawnością służb państwowych na przejściach, a także kulturą obsługi podróżnych zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z Polski.  Dotyczą one czasu trwania odprawy granicznej, występujących przestojów w pracy polskich służb granicznych, czy też możliwości korzystania z tzw. „zielonego pasa” (nic do oclenia). Opinia jest bardzo ważna dla uzupełnienia zaprezentowanych w informacji NIK danych nt. sprawności obsługi osób przekraczających granicę państwową i zapewnienia godnych warunków oczekiwania na odprawę.

Ankieta dotycząca działania służb państwowych na wschodnich przejściach granicznych RP - zbieranie zgłoszeń zakończyło się 23 lipca 2019 r.

Zbiorcze wyniki tej ankiety stanowić będą dla NIK cenne uzupełnienie ustaleń prowadzonej aktualnie kontroli pn. „Organizacja i warunki obsługi podróżnych na przejściach granicznych na wschodniej granicy RP”. Zostaną one uwzględnione w treści informacji o wynikach tej kontroli.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 czerwca 2019 16:01
Data publikacji:
24 czerwca 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 lipca 2019 09:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Flagi Ukrainy, Białorusi i Rosji zdjęcie przejścia granicznego i znak kontrola graniczna © Przemysław Czopor (zdjęcie przejścia Dołhobyczów)

Przeczytaj treść ponownie