Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

W swoim raporcie NIK wskazała, że konieczne jest wyznaczenie ministra (np. spraw wewnętrznych), który pełniłby wiodącą roli w koordynowaniu i egzekwowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uchwalenie wieloletniego programu finansowania przedsięwzięć w tym zakresie, włączenie ITD do Policji, pozbawienie straży gminnych możliwości korzystania z fotoradarów mobilnych, zmiany w przepisach prawa oraz przede wszystkim dalsze inwestowanie w budowę dróg, autostrad i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej.

Przemówienie Prezesa NIK (Plik PDF) >>

Zobacz: Wyniki kontroli dotyczącej bezpieczeństwa na drogach >>

Materiały emisyjne dla dziennikarzy >>

Prezentacja Prezesa NIK (Plik PDF) >>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 listopada 2014 12:01
Data publikacji:
27 listopada 2014 12:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 czerwca 2015 11:05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie