Rozmowa z Audytorem Generalnym Danii

Przebywający z roboczą wizytą w Warszawie Henrik Otbo, prezes najwyższego organu kontroli Danii, udzielił w siedzibie NIK wywiadu, w którym opowiada o historii kierowanego przez siebie urzędu, najtrudniejszym audycie, z jakim miał do czynienia, oraz o nowej sytuacji, w jakiej znalazły się instytucje kontrolne, od kiedy w Europie pojawił się kryzys.

Prezes NOK Danii

Według Henrika Otbo najwyższe organy kontroli stanęły obecnie przed nowymi wyzwaniami. Jak zachować wysoką jakość raportów, przy jednoczesnym skróceniu czasu ich tworzenia? Czy w sytuacji nękającego Europę kryzysu NOK-i nie powinny kłaść większego nacisku na działalność doradczą, nie tylko kontrolując, ale również dostarczając dobrych i skutecznych rozwiązań? Jak jeszcze bardziej zacieśnić współpracę między instytucjami kontrolnymi, by wzajemnie wykorzystywać zdobyte podczas setek audytów doświadczenie? - Kryzys ekonomiczny to dodatkowy powód, by kontrolerzy z różnych krajów współpracowali, by czerpali ze swoich doświadczeń i wyciągali wnioski z lekcji, przez które musieli przejść inni - przekonuje Otbo.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 grudnia 2011 10:06
Data publikacji:
20 grudnia 2011 10:06
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:44
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Rozmowa z Audytorem Generalnym Danii

Przeczytaj treść ponownie