Rzecznik Praw Obywatelskich z uznaniem o kontrolach NIK

Na roboczym spotkaniu w siedzibie RPO Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przekazał prof. Irenie Lipowicz podziękowania za dobrą i efektywną współpracę na rzecz obywateli, szczególnie za wsparcie, jakiego udzieliła Izbie podczas prac nad ostatecznym kształtem przepisów dotyczących dostępu kontrolerów do danych osobowych wrażliwych.

Szefowie obu instytucji posumowali także efekty dotychczasowej współpracy, podkreślając potrzebę dalszej koordynacji działań na rzecz ochrony praw obywateli oraz podnoszenia standardów pracy instytucji publicznych. Rozmowy dotyczyły również wcześniejszego okresu współpracy, kiedy profesor Lipowicz była członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Rzecznik Praw Obywatelskich doceniła wkład NIK w ochronę praw obywateli. Wśród najważniejszych działań, podejmowanych przez Izbę w tym obszarze wymieniła m.in. kontrole szpitali psychiatrycznych, pomocy społecznej i placówek dla nieletnich, podkreślając, że wszystkie wskazane raporty traktowały nie tylko o finansach, ale dotykały także kwestii zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2015 15:58
Data publikacji:
30 czerwca 2015 15:58
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
01 lipca 2015 14:57
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Rzecznik Praw Obywatelskich z uznaniem o kontrolach NIK

Przeczytaj treść ponownie