Sejm wnioskuje o doprecyzowanie zasad finansowania badań klinicznych

Na początku października 2010 r. na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) wiceprezes NIK, Jacek Kościelniak, zaprezentował wyniki kontroli dotyczącej zakupów sprzętu medycznego i leków przez szpitale oraz finansowania badań klinicznych. Po zapoznaniu się z raportem Izby Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu dezyderatu do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów.

KOP wskazuje w dezyderacie, że system finansowania badań klinicznych oraz zakupów sprzętu medycznego, leków i wyrobów medycznych nie działa w Polsce prawidłowo. Kontrola NIK obnażyła negatywne mechanizmy funkcjonujące w tym obszarze. Komisja zwraca uwagę na wstępowanie w szpitalach zagrożenia korupcją z powodu dowolności postępowań, konfliktu interesów oraz słabości kontroli wewnętrznej.

O co wnioskuje KOP? Przede wszystkim o doprecyzowanie zasad realizacji badań klinicznych. W Polsce brakuje spójnego systemu regulującego prowadzenie, finansowanie, rozliczanie oraz kontrolę realizacji takich przedsięwzięć. Komisja wnioskuje m.in. o jednoznaczne określenie zasad finansowania świadczeń zdrowotnych przewidzianych w protokole badania, o precyzyjne określenie w umowach między ośrodkiem badawczym a sponsorem zadań realizowanych przez publiczną placówkę oraz o przeprowadzenie przez NFZ kompleksowej kontroli badań klinicznych w celu weryfikacji rozliczenia świadczeń.

Zobacz ustalenia kontroli NIK o badaniach klinicznych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 grudnia 2010 10:10
Data publikacji:
20 grudnia 2010 10:10
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 13:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Różnokolorowe tabletki © SXC

Przeczytaj treść ponownie