Przejdź do treści

Sport i turystyka

NIK o boiskach przyszkolnych na Pomorzu

NIK o boiskach przyszkolnych na Pomorzu

11 lipca 2017 08:00

Boiska przy pomorskich szkołach objętych kontrolą wykorzystywano zgodnie z potrzebami uczniów i okolicznych mieszkańców zarówno w czasie roku szkolnego, jak i w okresie wakacji. Dyrektorzy szkół zapewnili optymalne warunki dostępu do boisk w godzinach pracy szkoły, jak i poza tymi godzinami. Poza lekcjami wychowania fizycznego odbywały się tam również zajęcia dodatkowe i lokalne wydarzenia sportowe. Boiska wykorzystywano także do treningów organizowanych przez pozaszkolne kluby sportowe.

więcej treści z artykułu: NIK o boiskach przyszkolnych na Pomorzu

Niepełnosprawni sportowcy: kobieta szermierz na wózku, biegacz z protezą podudzia, koszykarz na wózku

NIK o rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

12 maja 2017 08:00

Rozwój sportu powszechnego osób niepełnosprawnych w latach 2013-2015 nie był wspierany wystarczająco. W kontrolowanym okresie – pomimo zwiększenia dofinansowania sportu – zmniejszała się liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w głównych formach sportu powszechnego objętych wsparciem, czyli w imprezach sportowych i zajęciach sekcji sportowych.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju sportu osób niepełnosprawnych

Napis KRAKÓW 2022 w tle panorama Krakowa i sylwetki sportowców zimowych dyscyplin

NIK o organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie

30 grudnia 2016 09:15

Kraków oraz Stowarzyszenie Komitet Konkursowy Kraków 2022 wydały blisko 11 mln zł na proces ubiegania się Krakowa o przyznanie roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. W ocenie NIK pieniądze te wykorzystano nieefektywnie, gdyż miasto wycofało się ze starań o organizację Igrzysk, na skutek braku poparcia dla tej idei wśród mieszkańców. NIK wytyka Ministrowi Sportu, że finansowanie z budżetu państwa organizacji Igrzysk powinno nastąpić dopiero po wyrażeniu woli organizowania ich przez większość lokalnej społeczności. Izba wykryła też nieprawidłowości w umowach miasta ze szwajcarską firmą, która starała się w jej imieniu o organizację Igrzysk, zgłosiła też uwagi do działalności Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022.

więcej treści z artykułu: NIK o organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie

Sportowiec na bieżni

NIK o szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo

27 października 2016 06:00

System szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo jest nieskuteczny. Wadliwe są przede wszystkim procedury naboru, które nie gwarantują, że szkoleniem zostaną objęci uczniowie o najwyższym potencjale sportowym. NIK wskazuje również, że spada efektywność szkolenia: tylko połowa młodych zawodników poprawia swoje osiągnięcia, duża część rezygnuje z startów w zawodach lub nie uzyskuje w nich zaplanowanych wyników, a jeszcze inni w ogóle odchodzą ze szkół sportowych.

więcej treści z artykułu: NIK o szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo

Ilustracja: Rowerzyści jadący trasą rowerowa prowadzącą wzdłuż pola kwitnących kwiatów

NIK o budowie trasy rowerowej w Polsce Wschodniej ze środków UE

03 grudnia 2015 07:55

Nowatorski ponadregionalny projekt Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, finansowany ze środków unijnych, może nie zostać ukończony w terminie, czyli do końca 2015 r. Do końca marca br. zrealizowano jedynie niewielką część projektu. Ministerstwo Infrastruktury, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz samorządy województw odpowiedzialne za inwestycję, uspokajają, że budowa zostanie zakończona zgodnie z planem.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie trasy rowerowej w Polsce Wschodniej ze środków UE

Ilustracja: Piłka nożna w siatce bramki

NIK o modernizacji stadionu w Zabrzu

17 listopada 2015 10:15

Modernizację Stadionu Miejskiego w Zabrzu przygotowano nierzetelnie: urzędnicy nie znali wysokości niezbędnych nakładów finansowych, specjalnie powołana spółka nie nadzorowała odpowiednio terminowości prac, a wybrany model finansowania zamiast oszczędności przyniósł Miastu kłopoty. W konsekwencji zaniedbań Stadion nie został zmodernizowany w pierwotnie zaplanowanych terminach, a ostateczny, rzeczywisty koszt modernizacji obiektu był niemożliwy do określenia.

więcej treści z artykułu: NIK o modernizacji stadionu w Zabrzu

NIK o kąpieliskach

NIK o kąpieliskach

11 sierpnia 2015 10:00

Stan kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Polsce poprawia się z roku na rok. Kontrola NIK ujawniła jednak sporo nieprawidłowości. W niektórych gminach na terenie obszarów wodnych brakowało ratowników, a oznakowanie miejsc niebezpiecznych było niepełne. Zdarzało się, że wykonywano mniej badań jakości wody niż wymagają tego przepisy albo nie wykonywano ich wcale. Internetowy Serwis Kąpieliskowy zawierał niekompletne i nieaktualne dane, co sprawiało, że osoby planujące wypoczynek nad wodą nie wiedziały, jakich warunków kąpieli się spodziewać.

więcej treści z artykułu: NIK o kąpieliskach

Ilustracja: Hala sportowa

NIK o finansowaniu obiektów sportowych

23 lipca 2015 10:00

Krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdziła, czy środki wydane przez samorządy na budowę i rozbudowę obiektów sportowych przyniosły większą aktywność sportową mieszkańców gmin i powiatów oraz czy płynące z tego korzyści społeczne i zdrowotne przewyższają koszty związane z utrzymaniem obiektów.

więcej treści z artykułu: NIK o finansowaniu obiektów sportowych

NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży

NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży

07 lipca 2015 08:00

Zagraniczne wyjazdy rekreacyjne – na które wybiera się co roku prawie 100 tys. dzieci i młodzieży – nie są w ogóle nadzorowane przez kuratorów oświaty. Wynika to z luki w przepisach, którą czym prędzej powinien zająć się Minister Edukacji Narodowej. Inaczej opiekunami dzieci mogłyby zostać osoby niekompetentne, a w skrajnych sytuacjach nawet stwarzające dla nich zagrożenie. NIK alarmuje również, że znacząco wzrosła liczba tzw. dzikich wypoczynków czyli kolonii i obozów w kraju, których nie zgłoszono do kuratorium, w efekcie czego są poza jakąkolwiek kontrolą sanepidu i straży pożarnej, a rodzice nie mogą mieć pewności kto i w jaki sposób zajmuje się ich dziećmi.

więcej treści z artykułu: NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży

Wniosek NIK uwzględniony w projekcie zmiany ustawy o usługach turystycznych

Wniosek NIK uwzględniony Zawiera wideo

02 czerwca 2015 09:10

Rządowy projekt zmiany ustawy o usługach turystycznych uwzględnia ważny wniosek NIK. Chodzi o jednoznaczne wskazanie, kto w przypadku niewypłacalności biura podróży odpowiada za zorganizowanie powrotu turystów do kraju. Po kontroli przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych Izba sformułowała także inne, wciąż aktualne wnioski.

więcej treści z artykułu: Wniosek NIK uwzględniony

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052