Przejdź do treści

Sport i turystyka

NIK o budowie Aquaparku w Koszalinie

NIK o budowie Aquaparku w Koszalinie

17 kwietnia 2015 08:45

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia budowę ośrodka wodno - rekreacyjnego w Koszalinie – jednej z kluczowych inwestycji miasta. W wyniku złego nadzoru jej koszt wzrósł o ponad 13 mln zł, a obiekt zostanie oddany do użytku z rocznym opóźnieniem. Zarząd Obiektów Sportowych, pełniący nadzór nad inwestycją, nie był ani organizacyjnie ani kadrowo przygotowany do jej prowadzenia. Dlatego dopuścił do licznych nieprawidłowości.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie Aquaparku w Koszalinie

Ilustracja: Wrocławski stadion piłkarski w trakcie budowy

NIK o wrocławskim stadionie

12 stycznia 2015 11:12

Delegatura NIK we Wrocławiu skierowała do miejscowej Prokuratury Apelacyjnej dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z budową i użytkowaniem stadionu miejskiego we Wrocławiu. Dodatkowo w innych sprawach delegatura zawiadomiła Prokuraturę Rejonową, Urząd Skarbowy oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

więcej treści z artykułu: NIK o wrocławskim stadionie

NIK o Centralnym Ośrodku Sportu

NIK o Centralnym Ośrodku Sportu

03 września 2014 08:30

Zawodnikom ponad połowy sportów olimpijskich w Polsce nie zapewniono warunków szkolenia w Centralnym Ośrodku Sportu zgodnych z wymogami międzynarodowych federacji sportowych. Sportowcom w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich brakuje obiektów do ćwiczeń oraz specjalistycznego sprzętu, dlatego często muszą wyjeżdżać zagranicę, by dobrze przygotować się do igrzysk. COS nie ma wizji rozwoju swoich ośrodków – nie specjalizują się one w konkretnych dyscyplinach, tak aby stworzyć sportowcom jak najlepsze warunki przygotowań przed zawodami. Ponadto COS nieefektywnie gospodarował powierzonym mieniem, co m.in. przyczyniło do tego, że wszystkie ośrodki w ostatnich latach przynosiły straty.

więcej treści z artykułu: NIK o Centralnym Ośrodku Sportu

NIK o bezpieczeństwie turystyki i rekreacji w górach

NIK o bezpieczeństwie turystyki i rekreacji w górach

03 lipca 2014 10:00

Ratownictwo górskie działa prawidłowo i skutecznie. GOPR i TOPR wykonywały wszystkie powierzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych zadania. Organizacje te dzięki wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze ratowników oraz posiadanemu wyposażeniu, zapewniały stałą gotowość do udzielania pomocy oraz niezwłocznie podejmowały akcje ratownicze. Swoje zadania w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa turystyki wypełniały bardzo dobrze również parki narodowe. Niepokój NIK budzi jednak sposób finansowania ratownictwa górskiego oraz stan szlaków górskich poza terenami parków narodowych.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie turystyki i rekreacji w górach

NIK o zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi w Wielkopolsce

NIK o zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi w Wielkopolsce

30 maja 2014 09:00

Wielkopolskie samorządy niekiedy zbyt pospiesznie decydowały o tworzeniu nowych basenów, stadionów lub hal sportowych, żeby uzyskać dofinansowanie do inwestycji. Dopiero w następnej kolejności planowały, jak te obiekty będą eksploatowane i kto będzie nimi zarządzał. Tymczasem brak analizy i przede wszystkim złe zarządzanie prowadziły do nadmiernego i nieplanowego obciążenia samorządowych budżetów.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi w Wielkopolsce

NIK sprawdza przejścia graniczne i uruchamia internetową ankietę

NIK sprawdza przejścia graniczne i uruchamia internetową ankietę

28 maja 2014 11:00

NIK sprawdza, jak funkcjonują przejścia graniczne na wschodzie RP. Kontrolerzy oceniają m.in. sprawność oraz jakość obsługi podczas odpraw. Czy nastąpiła w tym zakresie oczekiwana poprawa? Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i obiektywną informację, Izba uruchomiła internetową ankietę.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza przejścia graniczne i uruchamia internetową ankietę

NIK o stadione śląskim

NIK o modernizacji Stadionu Śląskiego

14 kwietnia 2014 08:48

Przebudowa Stadionu Śląskiego rozpoczęła się 20 lat temu, kosztowała już ponad 600 mln zł i nie została zakończona do dzisiaj. Do nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji przyczyniły się m.in. nieprawidłowe działania urzędników związane z wyborem droższego i dokładnie niesprawdzonego projektu zadaszenia trybun. Dlatego NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury dotyczące niegospodarności oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej związanej z awarią łączników lin zadaszenia.

więcej treści z artykułu: NIK o modernizacji Stadionu Śląskiego

NIK o programie współpracy transgranicznej

NIK o programie współpracy transgranicznej Zawiera galerię zdjęć

25 marca 2014 13:00

Poprawa infrastruktury drogowej, polepszenie bazy turystycznej, większa integracja gospodarcza rejonów przygranicznych – to efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. W ocenie NIK oraz Najwyższego Urzędu Kontroli Czech unijny program wdrażany był sprawnie, a beneficjenci skutecznie realizowali dofinansowywane projekty. Dziś w Ostrawie prezesi Krzysztof Kwiatkowski i Miloslav Kala podpisali wspólny raport z kontroli równoległej.

więcej treści z artykułu: NIK o programie współpracy transgranicznej

NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

28 listopada 2013 19:30

Mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. W starszych klasach szkół podstawowych nie ćwiczy ok. 15 proc. uczniów, a w gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet 30 procent. Tymczasem już blisko pół miliona uczniów w Polsce ma problemy z nadwagą lub cierpi z powodu skrzywienia kręgosłupa.

więcej treści z artykułu: NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

Jak uzdrowić polski sport? [panel ekspetów]

Jak uzdrowić polski sport? [panel ekspertów] Zawiera wideo

18 września 2013 12:34

Irena Szewińska, Tomasz Majewski, Włodzimierz Szaranowicz – wśród wielu ludzi sportu, którzy pojawili się w NIK, by dyskutować o finansowaniu przygotowań do igrzysk olimpijskich, nie zabrakło tych najbardziej znanych. Co mieli do powiedzenia ci, z którymi związane są najpiękniejsze emocje polskich kibiców?

więcej treści z artykułu: Jak uzdrowić polski sport? [panel ekspertów]

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052