Kontrole NIK w ZUS

NIK prowadzi w ZUS dwie kontrole. W ramach dorocznej kontroli budżetowej Izba sprawdza, jak zorganizowano i przeprowadzono w ZUS przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). NIK rozpoczęła też kontrolę przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji zadań wynikających z ustawy (z 6 grudnia 2013 r.), która zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce.

KSI to główny system informatyczny ZUS, dzięki któremu są m.in. naliczane renty i emerytury. Przetarg na utrzymanie KSI wygrała firma, która w połowie lat 90. zbudowała system i od tego czasu wygrywała przetargi na jego utrzymanie.

NIK sprawdzi, jak zorganizowano i przeprowadzono w ZUS przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego. Izba zbada w jaki sposób przygotowano SIWZ, czy przetarg spełniał kryteria bezstronności, czy zawarta umowa gwarantuje efektywne funkcjonowanie KSI.

Izba wykorzysta w swoich czynnościach ustalenia KPRM, która prowadziła własne postępowanie kontrolne w ZUS. Jak jednak poinformowała KPRM postępowanie to nie dotyczyło wprost przebiegu przetargu na utrzymanie KSI.

Kontrolerzy NIK dotarli już w ZUS do wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących zarówno przetargu na utrzymanie KSI, jak i przetargu dotyczącego modernizacji KSI w związku z wprowadzanymi zmianami funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. Dokumenty te są obecnie poddawane wnikliwej analizie.

Oba przetargi zostaną zbadane w kontroli budżetowej ZUS, a także pod pewnymi aspektami w kontroli dotyczącej przygotowania ZUS do wdrażania zmian w systemie emerytalnym.

Kontrola NIK w ZUS dotycząca wdrażania zmian w funkcjonowaniu
systemu emerytalnego w Polsce >>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 lutego 2014 10:51
Data publikacji:
26 lutego 2014 10:52
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 lutego 2014 19:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie