Sprostowanie artykułów prasowych dot. spotkania Prezesa NIK z unijnym Komisarzem ds. Sprawiedliwości

Najwyższa Izba Kontroli pragnie sprostować pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące spotkania Prezesa NIK Mariana Banasia z unijnym Komisarzem ds. Sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Do spotkania doszło 18 listopada br. Wizyta członka Komisji Europejskiej planowana była od dłuższego czasu i miała charakter transparentny. Informacje o przebiegu spotkania i poruszanych zagadnieniach zostały przekazane przez przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli do wiadomości publicznej tuż po zakończeniu spotkania. 23 listopada br. na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli pojawiła się relacja ze spotkania.

Relacja jest ogólnodostępna pod adresem: www.nik.gov.pl/aktualnosci/komisarz-unii-europejskiej-didier-reynders-w-nik.html.

 Jak wynika z jej treści ...Przedstawiciele NIK przekazali również Komisarzowi UE stanowisko Izby dotyczące funkcjonowania polskich głównych instytucji kontroli budżetu. Przedstawiono sprawozdanie na temat stanu wykrywania i zapobiegania ewentualnym nadużyciom i defraudacjom środków publicznych, w tym środków unijnych. Jako przykłady omówiono raport Najwyższej Izby Kontroli pt. „Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” oraz raport „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej”... Przekazane Komisarzowi wyniki kontroli były prezentowane opinii publicznej w Polsce. Ich ustalenia są ogólnodostępne na stronach Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego też uznać należy za mogący wprowadzić w błąd potencjalnego czytelnika, tytuł artykułu „Marian Banaś zdradził wszystkie sekrety PiS. Unijny komisarz dostał raport o „przekrętach” rządu” – Next.Gazeta.pl. Użycie takiego sformułowania może prowadzić do wniosku, że Najwyższa Izba Kontroli dysponuje raportem dot. stricte nadużyć władzy wykonawczej, który nie został zaprezentowany opinii publicznej. Byłby to błędny wniosek.

Sprostowanie dotyczy także publikacji, która ukazała się w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej autorstwa Izabeli Kacprzak i Grażyny Zawadki, dostępnego pod adresem:
www.rp.pl/polityka/art19133261-unia-europejska-zainteresowana-klopotami-prezesa-nik-mariana-banasia.

Artykuł zawiera stwierdzenie, które może wprowadzać w błąd co do treści udzielonej odpowiedzi na pytania jednej z autorek tekstu. Chodzi o stwierdzenie:

...Z nadesłanych „Rzeczpospolitej" odpowiedzi biura prasowego NIK wynika, że komisarz Reynders otrzymał „komplet informacji na temat konfliktu Banasia z PiS"... Użycie cudzysłowu w tej konkretnej konfiguracji sugeruje, że wskazany fragment to dosłowny cytat z odpowiedzi udzielonej jednej z autorek. Tymczasem takie stwierdzenie nie zostało użyte. Najwyższa Izba Kontroli oraz jej organy nie zajmują się prowadzeniem konfliktu z innymi organami państwa, ale pracują na rzecz polepszenia funkcjonowania Państwa Polskiego.

Apelujemy o zachowanie właściwych standardów w relacjach dotyczących wydarzeń z udziałem przedstawicieli NIK oraz sposobu funkcjonowania Izby.

Wydział Prasowy Najwyższej Izby Kontroli

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 listopada 2021 14:49
Data publikacji:
25 listopada 2021 14:49
Wprowadził/a:
Bogdan Ulka
Data ostatniej zmiany:
26 listopada 2021 08:39
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Siedziba i logo NIK

Przeczytaj treść ponownie