Przejdź do treści

Środowisko

Stacja bazowych telefonii komórkowej

NIK o stacjach bazowych telefonii komórkowej

31 grudnia 2015 08:04

Niejasne przepisy sprawiły, że część stacji bazowych telefonii komórkowej funkcjonowała bez analizy ich oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. W ocenie NIK obowiązujące regulacje prawne nie gwarantują także należytego badania wpływu na zdrowie i jakość życia mieszkańców działających już anten, nawet w przypadkach wielokrotnego zwiększania mocy nadawanego sygnału.

więcej treści z artykułu: NIK o stacjach bazowych telefonii komórkowej

Ilustracja: Budynki mieszkalne w tle elektrownie wiatrowe

NIK o lokalizacji farm wiatrowych w gminie Laszki

03 listopada 2015 07:20

Procedury poprzedzające wydawanie decyzji o lokalizacji farm wiatrowych w gminie Laszki toczyły się w oparciu o niekompletną i nierzetelnie opracowaną dokumentację. W efekcie niemożliwa była prawidłowa ocena wpływu farm (m.in. hałasu) na najbliższe sąsiedztwo, w tym na mieszkańców danej gminy. Nie wywiązywano się też ze wszystkich obowiązków informacyjnych i dlatego społeczeństwo nie było skutecznie i w pełni poinformowane o planowanych przedsięwzięciach i ich skutkach.

więcej treści z artykułu: NIK o lokalizacji farm wiatrowych w gminie Laszki

Ilustracja: Plany budowlane

NIK o przebiegu kontroli lokalizacji elektrowni wiatrowych

07 października 2015 15:46

W związku z pytaniami dotyczącymi kontroli lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie województwa podkarpackiego, o przeprowadzenie której wystąpili do NIK parlamentarzyści informujemy, że kontrolę doraźną pt.: „Stosowanie przez administrację publiczną instrumentów prawnych zabezpieczających interesy społeczne w procesie lokalizacji elektrowni wiatrowych” w gminie Laszki (woj. podkarpackie) przeprowadził Departament Infrastruktury NIK.

więcej treści z artykułu: NIK o przebiegu kontroli lokalizacji elektrowni wiatrowych

Ilustracja: Lotnicze zdjęcie Wrocławia z zakolem Odry

NIK o ochronie Odry przed zanieczyszczeniami

23 września 2015 09:10

Od kilku lat na ochronę przed zanieczyszczeniami i oczyszczanie wód Odry wydaje się ponad miliard złotych rocznie. Efekty tych nakładów są widoczne: niemal wszystkie miasta w dorzeczu Odry mają już oczyszczalnie i zauważalnie spada ilość nieoczyszczonych ścieków, odprowadzanych do Odry. NIK potwierdza, że pieniądze na ten cel wydawane są zgodnie z prawem, ale zwraca uwagę na wolne tempo poprawy: oczekiwany stan dobry posiada obecnie 21 proc. rzek oraz 3 proc. jezior.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie Odry przed zanieczyszczeniami

Ilustracja: Myśliwy z bronią wchodzi do lasu

NIK o gospodarce łowieckiej

11 września 2015 09:03

Wprowadzony wiele lat temu model gospodarki łowieckiej jest przestarzały: nie uwzględnia obecnych relacji na linii myśliwi – państwo – właściciele nieruchomości, ani współczesnej świadomości przyrodniczo-ekologicznej. Minister Środowiska nie ma żadnych narzędzi do nadzorowania gospodarki łowieckiej ani Polskiego Związku Łowieckiego, a procedowana właśnie nowelizacja prawa zmierza w kierunku utrwalania starego porządku.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarce łowieckiej

Ilustracja: Na pierwszym planie tablica z napisem Wysypisko zamknięte teren monitorowany, w drugim planie składowisko odpadów w tle las

NIK o zamykaniu składowisk odpadów Zawiera galerię zdjęć

10 września 2015 09:31

Wszystkie składowiska odpadów, które nie spełniają wymogów unijnego prawa powinny były zostać zamknięte do końca 2009 r. Sześć lat po upływie granicznego terminu kilkadziesiąt z nich nadal nie zostało w pełni zamkniętych. Na części z nich powstają dzikie wysypiska. NIK wnioskuje o pilne działania w tej sprawie, tak, aby Polska mogła wypełnić zobowiązania wobec Wspólnoty.

więcej treści z artykułu: NIK o zamykaniu składowisk odpadów

Ilustracja: Kolaż trzech zdjęć lasu. Dojrzały las, ścięte pnie i młody zagajnik

NIK o Lasach Państwowych

24 sierpnia 2015 06:00

Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa - której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie nakładów inwestycyjnych – stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania Lasów Państwowych: zachowania i ochrony lasów oraz ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i zasobów leśnych.

więcej treści z artykułu: NIK o Lasach Państwowych

NIK o odpadach komunalnych

NIK o odpadach komunalnych Zawiera wideo

22 czerwca 2015 07:33

Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu „dzikich wysypisk”, których przybywa zamiast ubywać. Rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają na mieszkańców wyższe opłaty. Poza tym z firmami odbierającymi śmieci rozliczają się ryczałtem, niezależnie od ilości wywożonych nieczystości. W efekcie w nowym systemie mieszkańcy płacą więcej, choć często rzeczywiście mogliby mniej.

więcej treści z artykułu: NIK o odpadach komunalnych

NIK o inwestycjach energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej

NIK o inwestycjach energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej

04 maja 2015 11:10

Inwestycje energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej spełniają swoje zadanie: przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obniżają też koszty eksploatacji. NIK stwierdziła jednak, że efekty ekologiczne inwestycji mogłyby być większe niż osiągane do tej pory i proponuje preferowanie innowacyjnych metod termomodernizacji podczas organizacji konkursów projektów oraz usprawnienie procedur.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej

­NIK o eksploatacji kopalin w Wielkopolsce

­NIK o eksploatacji kopalin w Wielkopolsce Zawiera wideo

24 kwietnia 2015 10:00

Wielkopolska ma trudności z obsadą stanowisk geologicznych w samorządach oraz w nadzorze górniczym. W efekcie nadzór nad gospodarowaniem zasobami kopalin nie funkcjonuje tam prawidłowo: zadania wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia wykonują często osoby bez wymaganych uprawnień, a służby geologiczne nieskutecznie przeciwdziałają nielegalnemu wydobywaniu piasku i żwiru.

więcej treści z artykułu: ­NIK o eksploatacji kopalin w Wielkopolsce

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052