System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian. [panel ekspertów]


Zapis relacja "na żywo" z panelu

15:30

Dziękujemy tym, którzy śledzili naszą relację.

Uczestnicy debaty - widok na salę im. Lecha Kaczyńskiego

15:29

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak kończąc debatę przypomniał, że NIK może dawać jedynie rekomendacje a nie tworzyć strategie zarządzania służbą zdrowia. Tworząc raporty o służbie zdrowia mamy już dużą wiedzę ale każda Wasza wypowiedź będzie brana pod uwagę. Jesteśmy mądrzy Waszą mądrością.

15:22

Polityka prozdrowotna jest niezwykle trudna do realizacji bo interes zdrowia publicznego jest sprzeczny z wieloma dziedzinami gospodarki. Były minister zdrowia dał przykład przemysłu tytoniowego i przemysłu alkoholowego.

15:20

Musimy promować medycynę rodzinną już na etapie studiów. Konstanty Radziwiłł uważa, że część uczelni wręcz zniechęca studentów do tej specjalizacji.

15:15

Ile państwa, ile rynku w służbie zdrowia - to też wymaga dyskusji.

15:11

Wzrost składki - czyim kosztem ubezpieczonego, czy budżetu państwa? Trzeba znaleźć odpowiedź.

15:10

Finansowanie - jest konsensus, że powinno wzrastać. Ale zgody nie ma, gdy zastanawiamy się jak to robić.

15:08

Były minister zdrowia uważa, że wdrażanie powinno odbywać się na drodze konsensusu, wypracowywanego podczas takich debat jak ta, w NIK.

Konstanty Radziwiłł zabiera głos

15:06

Konstanty Radziwiłł podsumowując debatę powiedział, że tworząc Strategię powinniśmy wypracować formułę jej wdrażania.

15:02

Małgorzata Humel-Maciewiczak, Radca Prezesa NIK prezentuje sposób w jaki został przygotowany projekt Strategii.

Małgorzata Humel-Maciewiczak, Radca Prezesa NIK

14:58

Mieczysław Łuczak - wiceprezes NIK - większość tych sugestii zawarliśmy w Strategii.

Mieczysław Łuczak - wiceprezes NIK

14:57

Starosta sokólski Piotr Rećko prosi, by w strategii przygotowywanej przez NIK znalazła się część dotycząca przepływu informacji o pacjencie.

14:52

Mamy 98 specjalizacji, powinno być ok. 50. Na internę i pediatrię zgłasza się mało lekarzy rezydentów.

14:50

Nieszczęściem jest rozdzielenie POZ od szpitala.

Prezes Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski

14:48

Prezes Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych mówi, że szpitale proszone są o przejmowanie opieki za ośrodki wiejskie. I to robią kosztem innych pacjentów.

14:46

Waldemar Malinowski - nie ma żadnego systemu, który zadziała kiedy szpital w powiecie zostanie zlikwidowany. Bo starosta może to zrobić.

14:44

Jacek Klich zaapelował o stworzenie systemu informacji. Tak na prawdę nie wiemy ile co kosztuje w systemie.

14:39

Premiowanie jakości ważne jest nie tylko w zakresie wskaźników ale też zarządzania. To mobilizowałoby dyrektorów do wdrażania nowych pomysłów. Musimy pamiętać, że wszystko powinniśmy robić dla pacjentów. Wróćmy do kontraktów menedżerskich.

Prof. Monika Dobska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

14:38

Prof. Monika Dobska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu młodzi chętnie uczestniczą w szkoleniach ale brak szkoleń kierunkowych.

14:35

Lekarze POZ wydają tylko ok. 17-20 proc. na badania diagnostyczne - mówi Bożena Janicka.

14:33

Piotr Soćko - to chory system, w których POZ-ty nie kierują na badania. Dlatego SOR-y są pełne.

14:32

Pacjent ukrywa przed lekarzami, że wcześniej był na badaniach, dlatego wykonujemy mnóstwo badań. Brakuje wspólnej bazy, by tam sprawdzić czy takie badania zostały wykonane wcześniej.

Krystyna Płukis, dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

14:31

Dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim mówi, że pacjenci przychodzą na SOR po prostu po to, by wykonać badania a nie w nagłym przypadku.

14:30

Krystyna Płukis porusza problem szpitalnego oddziału ratunkowego. To przekleństwo dla szpitala. Większość pacjentów powinna trafiać do ambulatorium a nie na SOR.

14:25

Ustawodawca nadaje kolejne kompetencje a nie uzupełnia zasobów do ich realizacji.

Wojciech Wiśniewski z Fundacji Onkologicznej Alivia

14:24

Wojciech Wiśniewski z Fundacji Onkologicznej Alivia proponuje uzupełnienie strategii o postulaty związane z informatyzacją danych o systemie ochrony zdrowia.

14:20

Prezes Federacji Pacjentów Polskich uważa, że powinniśmy mieć finansowanie przynajmniej na poziomie średniej europejskiej.

Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich

14:18

Stanisław Maćkowiak - ponad 30 % kosztów świadczeń i 78 % kosztów leków pokrwanych jest z kieszeni pacjentów. Dlatego tak ważne są dopłaty.

14:14

Anna Warczyńska potrzebne jest uświadomienie społeczeństwa o konieczności podwyższenia nakładów. Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali uważa, że należy też uświadamiać młodzież, jak zachować zdrowy tryb życia.

Anna Warczyńska, wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali

14:11

Potrzebny jest właściciel, który będzie koordynował politykę zdrowotną i zarządzał całością środków.

14:07

Trudno mówić teraz żeby samorząd był właścicielem wszystkich szpitali. Ale możemy mówić o koordynowania działań służących poprawie stanu służby zdrowia.

14:05

Robert Mołdach - prezes Zarządu Instytutu Zdrowia i Demokracji. Jeśli wskażemy konkretne cele, na które pójdą pieniądze ze zwiększonych nakładów, to te pieniądze się znajdą.

Robert Mołdach - prezes Zarządu Instytutu Zdrowia i Demokracji

13:58

Sokółka jest na Podlasiu. Do nas wręcz pukają lekarze ze Wschodu. Potrzeba szybkiej nostryfikacji ich dyplomów. A ta jest długa i trudna.

13:57

Wnioskujemy, żeby diagnostykę przekazać tam, gdzie ona funkcjonuje. Nawet kosztem protestów. Powinniśmy włączyć gminy do odpowiedzialności za szpitale.

13:56

Dzięki temu, że jeden z naszych szpitali nie pozbył się POZ-etu jakoś funkcjonuje.

13:54

Piotr Raćko - starosta w Sokółce na Podlasiu. Tam, gdzie nie ma POZ mamy długi. W budżecie NFZ rosną wydatki na leki, płace, POZ. Nie ma pieniędzy na szpitale.

Piotr Raćko - starosta w Sokółce na Podlasiu

13:51

Nie jesteśmy w stanie ani pacjentom ani płatnikowi dostarczyć informacji o jakości świadczeń. Brak jest wspólnego, spójnego systemu ocen.

13:49

Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie wskazuje jak istotna jest też konkurencyjność.

Marcin Maruszewski, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

13:48

Marcin Maruszewski uważa, że najważniejsze są dostępność, jakość i kompleksowość świadczeń. Dostępność to kadry, których zaczyna brakować a to nas blokuje.

13:45

Niewykorzystane zasoby - to jest problem. Kupowany jest sprzęt, który potem stoi, bo nie ma kontraktu na rozszerzenie świadczeń.

13:42

Dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii uważa, że załamanie kadrowe jest faktem. Jednocześnie podwyżki mogą sprawić, że lekarze zarabiający dobrze przestaną brać dyżury bo wystarczą im stałe pobory.

Włodzimierz Migacz, dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii

13:40

Wracamy do relacji z debaty w NIK o stanie i kierunkach zmian w systemie ochrony zdrowia. Głos zabiera Włodzimierz Migacz.

13:16

Rozpoczyna się przerwa. Wracamy ok. 13.40.

13:15

Kadry, środki i polityka długofalowa - tego wymaga służba zdrowia.

13:14

Trzeba zastanowić się czy placówką nie powinien zarządzać menedżer. Tylko co dalej? Czy będą nakłady i perspektywa ich wzrostu? Musimy mieć składkę rzędu 12%, tak jak wskazują eksperci.

Bożena Janicka - prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

13:12

Bożena Janicka - prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia - potrzebujemy planu strategicznego, polityki długofalowej. Możemy planować zatrudnienie jeśli będą dane dotyczące możliwości zatrudnienia. Czeka nas przepaść pokoleniowa jeśli nic się nie zmieni.

13:09

Dyrektorzy nie będą podnosić liczby świadczeń kosztem personelu. Potrzebne są ubezpieczenia dodatkowe.

Monopolistyczny płatnik nie jest rozwiązaniem. Musi być współpłacenie.

Przemysław Daroszewski dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego w UM w W Poznaniu

13:06

Przemysław Daroszewski - największym problemem jest brak strategii. Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego w UM w W Poznaniu. Jesteśmy chyba jedynym krajem gdzie jest limit na łóżko a nie na pacjenta.

13:03

Jak nowoczesna medycyna potrafi zastąpić długi zabieg szpitalny na krótszy, ambulatoryjny? Wydzielmy łóżka do dziennej opieki i wyróżnijmy opiekę długoterminową.

Prof. Paweł Buszman, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

13:01

Prof. Paweł Buszman, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu: wszyscy boją się wprowadzenia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. A takie ubezpieczenie jest dla ubogiego a nie bogatego. Bogaty wyjmie pieniądze z kieszeni i zapłaci za leczenie. Uboższy nie.

12:57

Dać swobodę dyrektorowi swobodę kształtowania wynagrodzenia ale trzeba zwiększyć nakłady apeluje dyr. Szrajber. W innym przypadku dam podwyżkę ale będę musiał ograniczyć liczbę świadczeń.

Wojciech Szrajber, dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi

12:54

Wojciech Szrajber apeluje o zwiększenie nakładów. Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi nie wie czy mamy system ubezpieczeniowy czy budżetowy. Z czego mam finansować kolejne podwyżki? Ten rok jest zły ale przyszły skończy się dramatem.

12:51

Jakość zarządcza jest niezwykle istotna. Trzeba skończyć odpowiednie szkoły, wciąż się dokształcać. W Polsce ta jakość jest silnie zróżnicowana- Agnieszka Pachciarz.

12:49

Świadczenia opiekuńcze - powinna być właściwa koordynacja między resortami zdrowia i opieki społecznej.

12:46

Agnieszka Pachciarz zwróciła uwagę na problem kadr. Dała przykład Szwajcarii, gdzie dopiero po zgromadzeniu odpowiedniej liczby lekarzy można zawierać umowy finansowe.

12:44

Kwestia zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii jest niezwykle poważna. Wiele szpitali nie ma pieniędzy na rozwijanie leczenia epidemiologicznego.

Zobacz wyniki kontroli problemu zakażeń w szpitalach >>

12:43

System mieszany czyli ubezpieczeniowo-budżetowy trzeba dalej rozwijać.

12:41

Agnieszka Pachciarz dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest, jak przedmówcy, za zwiększeniem nakładów.

Agnieszka Pachciarz dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

12:37

Trzeba zwiększyć składkę na opiekę pielęgnacyjną. Społeczeństwo się starzeje, trzeba im pomóc. Fizjoterapeuci są częścią systemu opieki zdrowotnej - tak swoją wypowiedź zakończył wicemarszałek Kolek.

12:33

Dziś trzeba skokowo zwiększyć liczbę lekarzy. Ci pracujący są przemęczeni, wypaleni.

12:30

Roman Kolek: brakuje pielęgniarek, ale wśród lekarzy sytuacja nie jest tak zła. Wicemarszałek województwa opolskiego popiera skokowy wzrost nakładów na służbę zdrowia.

12:26

Regionalizacja może pomóc w określaniu zadań dla służby zdrowia - Marek Balicki.

12:24

Opieka zdrowotna w takim kraju jak Polska powinna być zregionalizowana. Środki finansowe powinny być przekazane samorządom. Oddziały województwa szpitali powinny być przekazane władzom lokalnym.

12:21

Instytucja zarządzająca finansami medycznymi jest scentralizowana, ale samorządy nie mają wpływu na wielkość i sposób finansowania placówek zdrowotnych - mówi Marek Balicki.

12:20

Zwiększanie nakładów staje się faktem. Ale co jest przyczyną, że wiele działań jest dysfunkcyjnych?

12:18

Były minister zdrowia uważa, że trzeba dążyć do zwiększania nakładów. Ale zbyt skokowy wzrost może doprowadzić do złego ich rozdysponowania.

Marek Balicki były minister zdrowia

12:15

Głos zabiera Marek Balicki. Zgadza się z wysoką oceną raportów NIK.

12:13

Nie powinno być inwestycji bez dogłębnej oceny. Powinno to dotyczyć także prywatnej służby zdrowia.

12:12

Przede wszystkim trzeba uzdrowić zarządzanie służbą zdrowia.

12:11

Skok stawki o 2% do wydatek rzędu kilku miliardów zł. Gdzie znaleźć te pieniądze? - pyta b. minister.

12:08

Pacjent musi wiedzieć co się będzie z nim działo po opuszczeniu szpitala po zabiegu, np. jaka będzie jego rehabilitacja. Dziś tego nie ma - mówi Konstanty Radziwiłł.

12:07

Potrzebny jest system certyfikacji a później akredytacji. Państwo musi wiedzieć za co płaci.

12:04

Istotna jest standaryzacja służby zdrowia. Dobrym przykładem są standardy dotyczące ochrony okołoporodowej. Standardy powinny dotyczyć pozostałych dziedzin medycyny.

12:02

Konstanty Radziwiłł jest jest zwolennikiem rozwoju ambulatoryjnej opieki w kierunku kontynuowania leczenia poszpitalnego.

12:00

Podstawowa opieka zdrowotna to praca zespołowa, dlatego nowe kadry powinny być uczone takiej pracy.

11:58

Były minister zdrowia podkreśla, że potrzeba określenia nowych kompetencji dla personelu medycznego. Pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, psycholodzy to już nie zawody pomocnicze. Powinni otrzymać większe uprawnienia, choćby do wypisywania recept.

11:56

Zamiast konkurencji w publicznej zdrowia potrzebna jest koordynacja działań.

11:54

Mam wątpliwość, czy jest możliwe stworzenie strategii wieloletniej. Moim zdaniem nie, bo sytuacja wciąż się zmienia - mówi Konstanty Radziwiłł. Najważniejszy jest monitoring aktualnej sytuacji.

11:53

Były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł: Czasem raporty NIK irytują, ale z ręką na sercu są najwyższej jakości. W części rekomendacji są zaskakująco celne.

11:49

Podwyżki dla personelu służby zdrowia to wolnoamerykanka - Marszałek Struzik.

11:47

Marszałek uważa, że składka na służbę zdrowia powinna być skokowo podniesiona o 2 %.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

11:46

Marszałek Adam Struzik uważa, że konieczne jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. W ciągu ostatnich 20 lat mieliśmy wiele zmian a służba zdrowia jest wciąż zadłużona.

11:42

Zachęcając do dyskusji prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prosi o zabranie głosu Marszałka Województwa Mazowieckiego i byłych ministrów zdrowia.

11:40

Niezwykle istotne jest zbieranie i gromadzenie informacji o działaniu służby zdrowia.

11:39

NIK rekomenduje stworzenie systemu informacji dla pacjenta o zdrowiu i leczeniu, wzmocnienie mechanizmów zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz wzmocnienie i skoordynowanie działań związanych z zewnętrznym nadzorem.

Piotr Wasilewski dyrektor Departamentu Zdrowia NIK

11:37

Niezbędna jest też reforma ułatwiająca dostęp do świadczeń.

11:34

Najwyższa Izba Kontroli proponuje poważne zmiany w sposobach finansowania systemu.

11:30

Postulowane zmiany w organizacji systemu.

11:29

W strategii należy wyraźnie wskazać działania zmierzające do rozwoju kadry medycznej i zwiększenia jej liczebności. Dotychczasowe kontrole wykazały istnienie luki pokoleniowej. Jednak samo zwiększenie naboru na uczelnie nie wystarczy. Istotne jest określenie ścieżki rozwoju kadry medycznej oraz systemu motywującego do podejmowania szczególnie deficytowych specjalizacji.

11:28

Strategia proponowana przez NIK powinna uwzględniać wzrost finansowania ochrony zdrowia. Dyr. Piotr Wasilewski: Jak wykazują kontrole NIK brak jest jednoznacznie sformułowanych kompetencji i zakresów zadań. Zasada, że „wszyscy konkurują ze wszystkimi”, czy „wszyscy robią wszystko’ nie sprzyja zachowaniu odpowiedniej jakości świadczeń.

11:27

Priorytety powinny uwzględniać choroby cywilizacyjne, które są coraz powszechniejsze w Polsce oraz starzenie się społeczeństwa. Jednocześnie powinny uwzględniać działania profilaktyczne.

11:25

Przyjęcie takiej strategii pozwoliłoby zerwać z praktyką dokonywania przypadkowych i doraźnych zmian.

11:24

Prezentację rekomendacji rozpoczyna Piotr Wasilewski dyrektor Departamentu Zdrowia NIK. W jego ocenie należy stworzyć długookresową strategię wyznaczającą kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia.

11:23

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak przypomniał, że Izba zorganizowała już 4 panele dyskusyjne dotyczące służby zdrowia.

11:21

Prezes Kwiatkowski chce, by zaprezentowana za chwilę propozycja wniosków systemowych rozpoczęła dyskusję zaproszonych gości. Ma świadomość, że część wniosków wymaga doprecyzowania a część wzbudzi polemikę.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, obok wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak

11:19

Prezes Krzysztof Kwiatkowski: "NIK będzie stale upominać się o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia".

Najnowszy raport CBOS z końcówki roku: 66 % respondentów źle ocenia służbę zdrowia.

11:17

Prezes Kwiatkowski powiedział, że system ochrony zdrowia w Polsce nie jest przyjazny dla pacjenta, tworzy problemy dla osób kierujących placówkami zdrowotnymi i ich personelu. System ochrony zdrowia nie zapewnia efektywnego wykorzystania środków publicznych. NIK co roku upomina się o większe nakłady na służbę zdrowia.

11:16

Sam fakt, że w ogóle doszło do sytuacji, w której po jednej stronie mamy pracujące ponad siły położne - a z drugiej rodzące kobiety potwierdza, że to czas i miejsce, by zacząć rozmowę na temat koniecznych zmian w polskiej służbie zdrowia. One nie mogą już czekać.

11:14

Otwierając spotkanie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że samo życie dziś pokazało, jak bardzo potrzebna jest dzisiejsza debata. W związku ze zwolnieniami lekarskimi położnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku wstrzymano przyjęcia rodzących. „Nie zamierzam analizować kto w tym sporze ma rację” - powiedział prezes NIK.

11:09

Na sali zgromadziło kilkudziesięciu naukowców, polityków, kierujących placówkami służby zdrowia, samorządowców oraz dziennikarzy.

11:00

Rozpoczynamy relację na żywo z debaty: System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian. Najwyższa Izba Kontroli zajmuje się stanem służby zdrowia od wielu lat.

Na podstawie ustaleń 40 kontroli oraz wniosków z 4 dyskusji panelowych NIK sformułowała rekomendacje zmierzające do poprawy systemu ochrony zdrowia.


Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła analizę, która, w oparciu o wyniki kontroli, wskaże pożądane kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia. Dokument ten powinien ułatwić realizację dotychczas niewykonanych wniosków NIK i sformułowanie nowych rekomendacji. W pracach wykorzystujemy uwagi i sugestie ekspertów zgłaszane podczas licznych paneli dyskusyjnych organizowanych przez NIK.

Celem dzisiejszej dyskusji jest przedstawienie projektu wniosków systemowych, które mają znaleźć się w informacji zbiorczej, ich doprecyzowanie i ewentualne ich uzupełnienie. W dyskusji wezmą udział m. in. naukowcy, dyrektorzy placówek medycznych, byli ministrowie zdrowia.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 lutego 2019 15:46
Data publikacji:
21 lutego 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 kwietnia 2023 10:21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kolaż zdjęć: Lekarz mówiący do pacjenta, korytarz szpitala, karetka pogotowia © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie