Transkrypcja wideo: NIK gospodarzem europejskiej grupy roboczej ds. VAT cz.3

Wypowiedź Jeanette Bachmann, przedstawicielki Niemiec

Przyszłe plany Grupy Roboczej ds. VAT zależą one od tego, czym będą zajmować się jej podgrupy. Funkcjonują dwie takie podgrupy. Mogę wypowiedzieć się w imieniu podgrupy 2, której przewodniczy Trybunał Obrachunkowy Niemiec. Spotykamy się regularnie w ramach grupy i po dyskusji na jej forum zadecydowaliśmy, że będziemy zajmować się tematem e-handlu, ponieważ można powiedzieć, że jest to jeden z największych fenomenów naszych czasów, naszej epoki.

Wróć do do transkrybowanego materiału w artykule "NIK gospodarzem europejskiej grupy roboczej ds. VAT"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 września 2018 09:18
Data publikacji:
24 września 2018 09:18
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 października 2019 12:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie