Przejdź do treści

Transport

NIK o funkcjonowaniu portów morskich

NIK o funkcjonowaniu portów morskich

18 czerwca 2015 11:11

Poprawiły się warunki funkcjonowania czterech strategicznych polskich portów – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Spółki zarządzające portami zwiększyły przychody ze sprzedaży usług, dzierżawy i z opłat portowych. Jednak wyniki mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby tylko poprawił się dostęp do portów od strony morza i lądu. Barierą rozwoju spółek zarządzających portami są też problemy z uzyskaniem kontroli nad terenem, który często pozostaje własnością innych podmiotów.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu portów morskich

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK

26 maja 2015 08:00

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Pawłem Olszewskim, powołanym na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Powołanie pełnomocnika to spełnienie postulatu Izby, która w 2014 roku wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o ustanowienie organu koordynującego problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

więcej treści z artykułu: Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK

NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

15 kwietnia 2015 06:30

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych. Żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40 proc. dróg o łącznej długości 834 km, oddanych do użytku od stycznia 2008 do końca marca 2013 roku. Wady i usterki wystąpiły na ponad 70 proc. odcinków zbadanych przez NIK. Z kolei niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców – łącznie na 63 mln zł – związanych z koniecznością wykonywania dodatkowych robót i prac naprawczych.

więcej treści z artykułu: NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

Prezes NIK kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Prezes NIK kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Zawiera wideo

10 kwietnia 2015 06:28

Każdego roku w wyniku zderzeń pojazdów z przydrożnymi drzewami ginie blisko pół tysiąca osób, a około 2,5 tysiąca zostaje rannych. Nieprecyzyjne przepisy uzależniają usunięcie drzew z niebezpiecznych miejsc od zastąpienia ich nowymi, nasadzonymi często w pasie drogowym. W konsekwencji zamiast jednego wyciętego drzewa pojawia się kilka innych, świeżo nasadzonych w pobliżu drogi, które z czasem zaczynają zagrażać bezpieczeństwu kierowców. Dlatego Prezes NIK zdecydował się skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z art. 2, 5 oraz 31 ust. 3 Konstytucji RP.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

NIK o przebudowie drogi krajowej nr 91 we Włocławku

NIK o przebudowie drogi krajowej nr 91 we Włocławku

16 marca 2015 09:59

Realizacja największej od wielu lat inwestycji drogowej we Włocławku – drogi krajowej nr 91 (o planowanej wartości 285 mln zł) jest niemal podręcznikowym przykładem nieprawidłowego zarządzania i nadzoru. Biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości Delegatura NIK w Bydgoszczy skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności skutkującej szkodą w wielkich rozmiarach.

więcej treści z artykułu: NIK o przebudowie drogi krajowej nr 91 we Włocławku

NIK o zimowym utrzymania dróg krajowych w olsztyńskiej GDDKiA

NIK o zimowym utrzymaniu dróg krajowych w olsztyńskiej GDDKiA Zawiera wideo

02 stycznia 2015 08:20

Olsztyński oddział GDDKiA nie przestrzegał zasad uczciwej konkurencji i ustalał warunki udziału w przetargach na zimowe dyżury utrzymania dróg tak, aby ograniczyć krąg wykonawców. Zdarzały się również przypadki, że w przetargach uczestniczyli pracownicy, którzy byli powiązani rodzinnie z wybranymi wykonawcami. Ponadto Generalna Dyrekcja dopuszczała do łamania prawa pracy, gdyż zatrudnionym nie zapewniano ustawowego wypoczynku.

więcej treści z artykułu: NIK o zimowym utrzymaniu dróg krajowych w olsztyńskiej GDDKiA

NIK i Bank Światowy wspólnie o bezpiecznych drogach

NIK i Bank Światowy wspólnie o bezpiecznych drogach Zawiera wideo

03 grudnia 2014 08:00

Najwyższa Izba Kontroli i Bank Światowy chcą współpracować przy podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obie instytucje mają podobne wnioski i rekomendacje. O tym, jak przekonać polskie władze do ich realizacji, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dyskutował z Mariną Wes, szefową Biura Banku Światowego w Europie i Azji Centralnej.

więcej treści z artykułu: NIK i Bank Światowy wspólnie o bezpiecznych drogach

Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

27 listopada 2014 13:41

Posłowie ze wszystkich klubów poparli wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wyniki siedmiu kontroli zebrane w jednym raporcie przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Nad wnioskami pokontrolnymi pracują już komisje sejmowe.

więcej treści z artykułu: Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo na drogach. Co udało się już zrobić? Zawiera wideo

07 listopada 2014 08:30

W latach 2004–2013 wypadki drogowe w Polsce pochłonęły życie ponad 47 tysięcy osób. Dalsze 554 tysiące osób zostały ranne. Koszty ekonomiczne zdarzeń drogowych wynoszą ponad 28 mld zł rocznie. I choć liczba zabitych i rannych w ostatnich latach spada, to Polska, w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, wciąż pozostaje krajem o niskim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

więcej treści z artykułu: Bezpieczeństwo na drogach. Co udało się już zrobić?

NIK o bezpieczeństwie na drogach

NIK o bezpieczeństwie na drogach Zawiera wideo

04 listopada 2014 07:11

Przypisanie MSW wiodącej roli w koordynowaniu i egzekwowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wieloletni program finansowania przedsięwzięć w tym zakresie, włączenie ITD do Policji, pozbawienie straży gminnych możliwości korzystania z fotoradarów mobilnych, zmiany w przepisach oraz przede wszystkim dalsze inwestowanie w budowę dróg, autostrad i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej – to tylko niektóre z wniosków NIK po kontrolach stanu bezpieczeństwa na drogach.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie na drogach

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052