Trzy lata polskiej prezydencji w EUROSAI

W 2008 r., na VII Kongresie EUROSAI w Krakowie, Prezes NIK, Jacek Jezierski, przejął z rąk Prezesa NOK Niemiec, Dietera Engelsa, przewodnictwo Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). Jezierski podkreślał, że prezydencja to dla Izby nie tylko wyróżnienie i honor, ale przede wszystkim wyzwanie. Już w Krakowie wspomniał o głównych założeniach polskiego przewodniczenia, m.in. o nowej strategii działania organizacji.

Po trzech latach sprawowania prezydencji, na VIII Kongresie EUROSAI w Lizbonie, przewodnictwo zostało oficjalnie przekazane NOK Portugali. Nadszedł czas podsumowania aktywności NIK na europejskim forum. Przedstawiony podczas Kongresu w Lizbonie raport z polskiej prezydencji podsumowuje trzyletnią aktywność Izby, wyliczając jej główne inicjatywy.

Co wniosła do EUROSAI prezydencja Izby? Pierwszy w historii plan strategiczny dla Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów kontroli to jedno z jej najważniejszych przedsięwzięć. Wyznacza on nowe strategiczne cele EUROSAI na najbliższe 6 lat. Co ważne, w jego stworzenie udało się zaangażować wszystkich członków organizacji.

Aktywność NIK koncentrowała się także na wdrażaniu wniosków i zaleceń VII Kongresu, wdrożeniu strategii szkoleniowej EUROSAI na lata 2008 - 2011 oraz zacieśnianiu współpracy zarówno wewnątrz organizacji, jak i z innymi grupami regionalnymi INTOSAI. Realizując rekomendacje VII Kongresu, NIK podjęła międzynarodową kontrolę programów ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

NIK organizowała również liczne seminaria, które stawały się forum wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami europejskich NOK. Omawiano na nich m.in. kwestie: międzynarodowych standardów najwyższych organów kontroli, komunikacji NOK z opinią publiczną czy kontroli wykonania zadań w zakresie programów społecznych dla aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Zobacz Raport z  polskiej prezydencji EUROSAI 2008-201 (wersja w jęz. angielskim)


Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 czerwca 2011 10:12
Data publikacji:
13 czerwca 2011 10:12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:33
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Trzy lata polskiej prezydencji w EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie