W NIK o walce z korupcją i praniem brudnych pieniędzy

W warszawskiej siedzibie NIK zakończyło się spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy (INTOSAI to organizacja skupiająca najwyższe organy kontroli z całego świata). Chodzi dokładnie od dwie podgrupy tego zespołu, które wspólnie pracowały nad sposobami zapobiegania patologiom finansowym i budowaniem zaufania społecznego do administracji publicznej - w tym najwyższych organów kontroli.

Rola najwyższych organów kontroli w walce z korupcją i praniem pieniędzy

Walka z korupcją

Materiały emisyjne dla dziennikarzy - pobierz tu >>

W programie spotkania znalazły się tematy związane z promowaniem dobrych praktyk, m.in.: rola kontroli wewnętrznej w zapobieganiu korupcji, zasada rotacyjności urzędników, zasada drugiej pary oczu czy wreszcie współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi w walkę z korupcją. Grupa przedstawi wytyczne, które następnie zostaną zarekomendowane przez INTOSAI wszystkim organizacjom członkowskim. W efekcie ma powstać międzynarodowy przewodnik dla kontrolerów, który będzie praktycznym narzędziem w walce z patologiami finansowymi. Przyjęcie wspólnych standardów kontroli ma w dłuższej perspektywie wzmocnić dobre i uczciwe zarządzanie w administracji poszczególnych krajów.

Już w 2012 roku Komisarz ds. wewnętrznych UE Cecilia Malmström alarmowała, że poziom korupcji w Unii Europejskiej przybrał niepokojące rozmiary. Rocznie kosztuje unijną gospodarkę 120 mld euro. Problem ten dotyczy nie tylko krajów, które jako ostatnie przystąpiły do europejskiej wspólnoty, ale także państw założycielskich. Jednocześnie KE doceniła Polskę za walkę z tą patologią, a w szczególności Najwyższą Izbę Kontroli za skuteczność podejmowanych przez nią działań.

NIK została także doceniona przez Transparency International. Dostrzeżono jej niezależność i przejrzystość działania. W raporcie Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce Izba otrzymała 88 punktów na 100 możliwych i uzyskała najlepszą ocenę spośród krajowych instytucji państwowych.

- Przywiązujemy bardzo dużą wagę do przeciwdziałania korupcji, mając przekonanie, że znacznie lepiej jest zapobiegać temu zjawisku, niż musieć z nim walczyć - podsumował spotkanie grupy INTOSAI prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 września 2014 11:40
Data publikacji:
12 września 2014 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
23 września 2014 10:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie